Navega per l’índex de títols

Número Títol
Vol. 132, No 2 (2018): La ciutat literària: identitats, espai urbà i camp literari dels segles XX-XXI Una Lisboa desassossegada. La representació literària com a experiència d’una ciutat invisible al Livro do Desassossego Resum 81-92 81-91 (Español (España))
Bernat Padró Nieto
Vol. 131, No 1 (2017) Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc Resum 51-63 (Español (España)) 51-63 PDF (English)
Igor Calzada
Vol. 1 (2016): Anual Review Uses and Abuses of Creativity. Sociology of creative processes, transitions to digital and creative policies Resum 132-142 (English)
Juan Arturo Rubio-Arostegui, Juan Pecourt, Joaquim Rius-Ulldemolins
Vol. 130, No 2 (2016) Usos i abusos de la creativitat. Sociologia dels processos creatius, transicions a l’entorn digital i polítiques creatives Resum 125-145 125-145 (Español (España)) PDF (English)
Juan Arturo Rubio-Arostegui, Juan Pecourt, Joaquim Rius-Ulldemolins
Vol. 131, No 1 (2017) Vicent Baydal. Els valencians, des de quan són valencians? Detalls 183-185 (Español (España)) 183-185
Stefano Cingolani
Vol. 132, No 2 (2018): La ciutat literària: identitats, espai urbà i camp literari dels segles XX-XXI Vicent Blasco Ibáñez: antisemitisme entre tarongers Resum 153-167 153-167 (Español (España))
Orfeo Balboa
Vol. 3 (2018): Annual Review 3 Vicente Blasco Ibáñez: anti-Semitism among orange trees Resum 237-252 (English)
Orfeo Balboa
Vol. 3 (2018): Annual Review 3 Workers’ mobilisations during the Spanish democratic transition: discourse and representations of assemblyism (1976–1978) Resum 81-97 (English)
Arnaud Dolidier
126 - 133 de 133 elements << < 1 2 3 4 5 6