Vol. 130, No 2 (2016)

Taula de continguts

Número complet

Revista Debats

PRESENTACIÓ

Joaquim Rius-Ulldemolins

QUADERN

Clive Gray
Vincent Dubois
Per Mangset
Pierre-Michel Menger
Gisèle Sapiro
Juan Arturo Rubio-Arostegui, Juan Pecourt, Joaquim Rius-Ulldemolins

PUNTS DE VISTA

Enric Sanchis

ENTREVISTA

Entrevista a Antonio Ariño sobre La secesión de los ricos
Ignasi Zafra

ARTÍCLES

Francesc Hernàndez i Dobón, Benno Herzog

RESSENYES

SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio, La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política,
Juan Pecourt

NORMES PER ALS AUTORS/ES

Revista Debats