Vol. 132, No 1 (2018)

Taula de continguts

Número complet

Revista Debats

PRESENTACIÓ

Presentació del monogràfic. Les altres transicions. Experiències i relats oblidats, alternatius i resistents als relats hegemònics de la transició a la democràcia
Josepa Cucó i Giner, Joaquim Rius-Ulldemolins

QUADERN

Josepa Cucó i Giner
Jordi Borja
Pilar Toboso
Jaime Pastor Verdú
Benjamín Tejerina
Arnaud Dolidier
Pere J. Beneyto Calatayud

PUNTS DE VISTA

Llum Quiñonero

ENTREVISTA

Converses creuades: entrevista a tres bandes amb Rosa Solbes, Guillem Martínez i David Fernàndez
Joan Canela

ARTÍCLES

Ernest Garcia

RESSENYES

MARTÍ CASTELLÓ, Joan. Socialistes d’un país imaginat. Una història del Partit Socialista del País Valencià (1974-1978)
Josepa Cucó i Giner
MILLÁS COVA, Jaime. Crónicas de la transición valenciana [1972-1985]
Joanjo Garcia Navarro
FUSTER, Joan. Notes d’un desficiós
Joan Canela