GARCÍA CARRIÓN, Marta, La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians.

Adrià Castells Ferrando

Resum

GARCÍA CARRIÓN, Marta, La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians.

Referències

Anderson, B. (2005 [1983]). Comunitats imaginades. València: Afers/PUV.

 

Archilés, F. (Ed.) (2015). La persistència de la nació. Estudis sobre nacionalisme. València: Afers/PUV.

 

Archilés, F., Martí, M. (2001). Satisfaccions gens innocents. Una reconsideració de la Renaixença valenciana, Afers, xvi, 38.

 

Eley, G., Suny, R. (2015). Del moment de la història social a l’estudi de la representació cultural. En Archilés, F. (Ed.), La persistència de la nació. Estudis sobre nacionalisme (pp. 45-100). València: Afers/PUV.

 

García, M. (2011). Mirar la regió des de la pantalla: Maximilià Thous i el cinema valencià de les primeres dècades del segle xx. En Archilés, F. (Ed.), La regió de l’Exposició. La societat valenciana de 1909. Catarroja/València: Afers/PUV.

 

García, M. (2015). La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians. Catarroja/València: Afers/PUV.

 

Geller, E. (1964). Thought and Change. Londres: Weidenfeld and Nicholson.

 

Heidegger, M. (1994). Creative Landscape: Why do we stay in provinces?. En Kaes, A., Jay, M. (Eds.), The Weimar Republic Sourcebook (pp. 426-428). Berkeley: University of California Press.

 

Peris, À. (2015). La identitat valenciana regionalista a través de la ficció televisiva L’Alqueria Blanca. Arxius, 32, 225-240.

 

Piqueras Infante, A. (1996). La identidad valenciana. La difícil construcción de una identidad colectiva. Madrid/València: Escuela Libre Editorial/IVEI.

 

Puig i Cadafalch, J. (1909). L’arquitectura romànica a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

 

Resina, J. R. (2008). La vocació de modernitat de Barcelona. Auge i declivi d’una imatge urbana. Barcelona: Galàxia Gutenberg.

 

Smith, A. (1986). The Ethnic origins of the nations. Oxford: Blackwell.

 

Umbach, M. (2009). The Modernist Imagination of Place and the Politics of Regionalism: Puig i Cadafalch and early 20th-century Barcelona. En Landy, J. i Saler M. (Eds.), The Re-Enchantment of the World. Stanford: Stanford University Press.

 

Wilson, J. (2008). Imagining a Homeland: Constructing Heimat in the German East, 1871-1914. National Identities, 9(4), 331-348.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.