Anderson i la nació imaginada

Marc Sanjaume Calvet

Resum

Aquest article fa una síntesi de la teoria del nacionalisme a l’obra d’Anderson i reivindica la seva vigència per a les nacions sense estat. L’autor argumenta a partir de les interpretacions que s’han fet de la definició andersoniana de nació com a comunitats imaginades. La definició d’Anderson es presenta com a universal, realista i capaç d’englobar les diverses facetes —opressora i alliberadora— del nacionalisme. Finalment, conclou amb una petita reflexió sobre la complexitat de la identitat nacional als Països Catalans des del punt de vista andersonià.

Referències

Álvarez, J. (1996). La determinación de los pueblos, El País, 14/04/1996

 

Anderson, B. (2005). Comunitats Imaginades. València: Afers.

 

Anderson, B. (2001). Western nationalism and Eastern nationalism. Is there a difference that matters?, New Left Review 9. Disponible a: https://newleftreview.org/II/9/benedict-anderson-western-nationalism-and-eastern-nationalism. Traducció en aquest número de Debats.

 

Bevir, M. (2010). Nationalism, The Encyclopedia of Political Theory. London: SAGE.

 

Fuster, J. (1996). Nosaltres, els valencians. Barcelona: Edicions 62.

 

Hobsbawm, E. i Ranger, T. (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Kundera, M. (2000). Les Testaments trahis. París: Gallimard.

 

Lluís, J-Ll. (2011). Conversa amb el meu gos sobre França i els francesos. Barcelona: La Magrana.

 

Renan, E. (1882). Qu’est-ce qu’une nation ?, Disponible a: http://classiques.uqac.ca/classiques/renan_ernest/qu_est_ce_une_nation/renan_quest_ce_une_nation.pdf.

 

Smith, A. (1998). Nationalism and Modernism A critical survey of recent theories of nations and nationalism. Londres: Routledge.

 

Vergés, J. (2013). La nació necessària. Barcelona: Angle Editorial.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.