Anderson i els mitjans. La força de les “comunitats imaginades

Enric Castelló

Resum

Aquesta és una nota breu sobre la influència de Benedict Anderson en els estudis sobre els mitjans de comunicació, i més específicament del seu concepte de “comunitats imaginades”. L’autor fa una revisió divulgativa del concepte en relació amb la construcció nacional a través dels mitjans de comunicació. El text anota els motius claus que van donar volada a les idees d’Anderson entre els estudiosos dels mitjans, així com els raonaments que van ser menys debatuts o obviats. L’article vol ser un tribut a la figura del teòric i les seues idees entorn la identitat nacional, el poder de la cultura i dels mitjans de comunicació.

Referències

Anderson, B. (1991 [1983]). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Edició revisada. Londres: Verso.

 

Bhabha, H. (ed.) (1990). Nations and Narrations. Nova York: Routledge.

 

Castells, M. (1997). The Power of Identity. The Information Age. Vol II. Blackwell Publishing: Cambridge (MA). Trad. cat. de Marta García Madera: El poder de la identitat. Vol II. L’era de la informació. Barcelona: Editorial UOC, 2003.

 

Castelló, E. (2008). Identidades Mediáticas. Introducción a las teorías, métodos y casos. Barcelona: Editorial UOC. 

 

Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Nova York: Cornell University Press.

 

Hobsbawm, E. J. & Ranger, T. (Eds.). (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Hobsbawm, E. J. (1991). Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Mihelj, S. (2011). Media Nations. Communicating Belonging and Exclusion in the Modern World. Basingstoke/Nova York: Palgrave McMillan. 

 

Özkirimli, U. (2000). Theories of Nationalism. A Critical Introduction. Nova York: McMillan.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.