La importància de Comunitats imaginades, i de Benedict Anderson

Craig Calhoun

Resum

El remarcable llibre Comunitats imaginades de Benedict Anderson va reconfigurar l’estudi de les nacions i el nacionalisme. Sorprenentment original, va trencar amb l’èmfasi excessiu posat fins al moment al continent europeu i els arguments falsament polaritzats sobre si les nacions existien des de sempre o eren mers epifenòmens dels estats moderns. Comunitats imaginades dirigeix l’atenció a la dinàmica de la imaginació organitzada socialment i culturalment com a procés que es troba al cor de la cultura política, la comprensió d’un mateix i la solidaritat, idea que, com a innovació de primer ordre en la comprensió dels ‘imaginaris socials’, va tenir influència que va més enllà de l’estudi del nacionalisme. Tanmateix, l’enfocament d’Anderson va conservar l’èmfasi en les condicions materials que configuren la cultura i en les institucions que en faciliten la reproducció, des de diaris i novel·les a censos, mapes i museus.

Paraules clau

nació, nacionalisme, Anderson, imaginaris socials

Referències

Anderson, B. (2006). Imagined Communities. Londres: Verso.

 

Calhoun, C., Gaonkar, D., Lee, B. Taylor, C. i M. Warner (2015). Modern Social Imaginaries: A Conversation. Social Imaginaries, 11, 189-224.

 

Castoriadis, C. (1987, orig. 1975). The Imaginary Institution of Society. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Chatterjee, P. (1986). Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? Londres: Zed Books.

 

Gaonkar, D. P. (2002). Toward New Imaginaries: An Introduction. Public Culture, 14 (1), 1-19

 

Nairn, T. (1977). The Break-Up of Britain. Londres: New Left books.

 

Taylor, C. (2004). Modern Social Imaginaries. Durham, NC: Duke University Press.

 

Wallerstein, I. (2012). The Modern World System. Londres: Academic Press, 4 vols.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.