Cos/emocions de les celebritats d'internet en la societat 4.0 a la Xina

Adrián Scribano, Zhang Jingting

Resum

Les celebritats d'internet, com a grup d'estreles produïdes per l'economia de mercat i internet, mostren la transformació i la situació actual de la cultura d'internet i les xarxes socials a la xina. En el físic i la imatge que projecten aquestes celebritats, si bé són úniques, hi ha implícit un simbolisme cultural. La revolució 4.0 ens porta noves pràctiques socials i maneres d'interactuar amb les xarxes socials com a protagonistes. En aquest article investigarem les interseccions i ruptures entre cos-individu, cossubjectiu i cos-social (Scribano, 2007) de les estreles d’internet xineses, i les articulacions i relacions entre el cos-imatge i el seu cos-en-moviment. Analitzem plataformes de xarxes socials xineses com WeChat (微信), Sina Weibo (新浪微博) o Douyin per rastrejar vincles entre la sociabilitat, les experiències i les sensibilitats socials de les celebritats d'internet i la seua influència
en la societat 4.0 xinesa.
Aquest article (a) examina les xarxes socials xineses com a plataforma virtual de les estreles d’internet; (b) aprofundeix en les imatges i pràctiques de les estreles d’internet; (c) subratlla la relació entre el cos, la sensació i la percepció quant a les
celebritats socials; (d) mostra els tipus de sociabilitat i sensibilitats socials exhibides per les celebritats en la societat 4.0.

Paraules clau

celebritats d'internet, cos, sensibilitat, la Xina

Referències

Gross J., Feldman Barrett, L. (2011). Emotion generation and emotion regulation: one or two depends on your point of view. Emotion Review, 3, 8-16.

Hochschild, A. R. (1990). Ideology and emotion management: A perspective and path for future research. En T. D.

Kemper (ed.), Research agenda in the sociology of emotions (p 117-142). Nova York: University of New York Press.

Jiang, Y. (2012). Cyber-nationalism in China: Challenging Western media portrayals of internet censorship in China. Adelaida: University of Adelaide Press.

Li, L. (2018). China's manufacturing locus in 2025: With a comparison of «Made-in-China 2025» and «Industry 4.0». Technological Forecasting and Social Change, 135, 66-74.

Lien, C. H. i Cao, Y. (2014). Examining WeChat users’ motivations, trust, attitudes, and positive word-of-mouth: Evidence from China. Computers in Human Behavior, 41, 104-111.

Lin, Z. (2018). Performance of the body: Chinese female celebrity’s practices of self-governance. Gender, Place & Culture, 25(5), 775-778. DOI: 10.1080/0966369X.2018.1461080

Pearl, S. i Polan, D. (2015). Bodies of digital celebrity. Public culture, 27, 1 (75), 185-192.

Smith, H. i Schneider, A. (2009). Critiquing models of emotions. Sociological Methods & Research, 37(4), 560-89.

Scribano, A. i Lisdero, P. (ed.) (2019). Digital labour, society and politics of sensibilities. Londres: Palgrave Macmillan.

Scribano, A., Timmermann López, F., Korstanje, M. E. (ed.) (2018). Neoliberalism in multi-disciplinary perspective. Londres: Palgrave Macmillan.

Scribano, A. (2018). Politics and emotions. Houston: Studium Press LLC.

Scribano, A. (2017). Normalization, enjoyment and bodies/emotions: Argentine sensibilities. Nova York: Nova Science Publishers.

Scribano A. (2007). Mapeando interiores: Cuerpo, conflicto y sensaciones. Córdoba: Sarmiento Editor.

Scribano, A. (1998). Complex societies and social theory. Social Science Information, 37, 3, 493-532.

Sullivan, J. i Kehoe, S. (2019). Truth, good and beauty: the politics of celebrity in China. The China Quarterly, 237,

-256.

Wang Bing (2018). The culture of celebrities, the consumption and the affective labour of the fans: Three cases of the Wanghong phenomenon in China. New Comments Tianfu, 3, 144-151.

Wang Junbin (2018). In the era of celebrities online: Between the expression of oneself and wise study. Monthly Education Research, 12, 31-43. DOI: 10.3966/168063602018120296003.

Xu, X. i Pratt, S. (2018). Social media influencers as endorsers to promote travel destinations: an application of self-congruence theory to the Chinese Generation Y. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(7), 958-972. DOI: 10.1080/10548408.2018.1468851

Zhang, G. i De Seta, G. (2018). Being «red» on the internet: The craft of popularity on Chinese social media platforms. En C. Abidin i M. Lindsay Brown (ed.), Microcelebrity Around the Globe (p. 57-67). Bingley: Emerald Publishing Limited.

Zhang Yanhui i Chen Fuwen (2018). Influences of the different types of advertisement on customers’ awareness and consumption: The case of the Internet celebrities and their advertisement. Quarterly Administration and Commerce, 19(3), 257-282. Zhang, W. (2016). The Internet and new social formation in China: Fandom publics in the making. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.