L’(ab)ús del populisme de dretes del passat a Itàlia i els Països Baixos

Stefan Couperus, Pier Domenico Tortola

Resum

L’anàlisi històrica s’utilitza cada vegada més com una eina en l’estudi del populisme actual a Europa. El passat sovint s’explora com una font d’analogies per a examinar el populisme del present i altres vegades en busca de mecanismes causals per a explicar l’onada populista actual. En aquest article ens centrem en un tercer tipus de vincle entre el populisme i el passat, és a dir, les formes en què els moviments i líders populistes usen i abusen de la història i la memòria històrica en la recerca del suport popular.
Aquesta perspectiva sobre el nexe populisme-història pot proporcionar una visió profunda de la composició ideològica d’aquests moviments i els votants d’aquests, així com de les dinàmiques i estratègies discursives emprades. Centrant-se en el populisme de dretes contemporani i el seu enfocament del passat obscur dels països europeus, el document elabora una anàlisi exploratòria que planteja tres formes en què els populistes usen i abusen del passat: (a) la reavaluació positiva de la història obscura, (b) el recurs de la història falsa, (c) l’evocació i negació posterior dels vincles amb el passat obscur. Quan els examinem, utilitzem exemples
extrets dels casos d’Itàlia i els Països Baixos per a verificar la plausibilitat de les nostres categories en diferents casos nacionals.

Paraules clau

populisme, història, Itàlia, Holanda

Referències

Adnkronos (2018, setembre 29). Salvini rispolvera ‘me ne frego’. Recuperat el 25 d'octubre. Recuperat de 2018 de http://

www.adnkronos.com/fatti/politica/2018/09/29/salvini-rispolvera-frego-precedenti_ejR2Wf9zic9zhT09oZ0LxJ.html.

Albertazzi, D. i McDonnell, D. (ed.). (2008). Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy.

Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Bosma, M. (2010). De Schijn-Élite Van De Valse Munters: Drees, Extreem Rechts, De Sixties, Nuttige Idioten, Groep Wilders

En Ik. Amsterdam: Bert Bakker.

Bosma, M. (2015, octubre 31). Prachtig. De kleuren van de Prinsenvlag. Eeuwen symbool van onze Vrijheid. Oranje,

blanje, blue. @KvanOosterom [Tweet]. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://twitter.com/martinbosma_pvv/status/660432306214162436.

Canovan, M. (1981). Populism. Londres: Junction Books.

Canovan, M. (2005). The People. Cambridge: Polity.

Caramani, D. i Manucci, L. (2019). National Past and Populism: The Re-Elaboration of Fascism and Its Impact on Right-Wing Populism in Western Europe. West European Politics, 42(6), 1159-1187.

Cheles, L. (2010). Back to the Future. The Visual Propaganda of Alleanza Nazionale (1994-2009). Journal of Modern Italian Studies, 15(2), 232-311.

Curridori, F. (2018, gener 29). Adinolfi: ‘Mussolini fece anche cose buone’. Il Giornale. Recuperat el 20 d'octubre de 2018. Recuperat de http://www.ilgiornale.it/news/politica/adinolfi-mussolini-fece-anche-cose-buone-1488099.

html.

De Volkskrant. (2014, maig 21). PVV’er Martin Bosma voorziet ondergang blank Nederland. Recuperat el 24

d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pvv-er-martin-bosma-voorzietondergang-blank-nederland~b2c8bb93/.

Damhuis, K. (2018). Roads to the Radical Right: Understanding Different Forms of Electoral Support for Radical Right-Wing Parties in France and the Netherlands. PhD dissertation European University Institute.

Davi, K. (2013, març 13). Borghezio (LN): Terzo Reich aveva lati positivi non conosciuti. KlausCondicio. Recuperat el

d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=3S_NJVl9uyo.

Eatwell, R. (2017). Populism and Fascism. En C. Rovira Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo i P. Ostiguy (ed.), The

Oxford Handbook on Populism, 363-83. Oxford: Oxford University Press.

Eatwell, R. i Goodwin, M. (2018). National Populism: The Revolt against Liberal Democracy. Londres: Pelican.

Elsevier. (2018, gener 16). ‘Politiek correcte beeldenstorm’: jacht op koloniale beelden en namen laait op”. Recuperat

el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/jachtop-

koloniale-beelden-en-namen-laait-weer-op-576734/.

Fieschi, C. (2004). Fascism, Populism and the French Fifth Republic: In the Shadow of Democracy. Manchester: Manchester University Press.

Finchelstein, F. (2017). From Fascism to Populism in History. Berkeley, CA: University of California Press.

Finchelstein, F. (2018). Fascism and Populism. En C. de la Torre (ed.), Routledge Handbook of Global Populism, 321-32.

Londres: Routledge.

Finchelstein, F. (2019, abril 23). Why Far-Right Populists Are at War with History. Washington Post. Recuperat el

de setembre de 2019. Recuperat de https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/04/23/why-far-rightpopulists-

are-war-with-history/.

Focardi, F. (2013). Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda guerra mondiale. Bari: Laterza.

Forum. (2017, agost 31). Over vier jaar wil Thierry Baudet aan de formatietafel zitten. Recuperat el 24 d'octubre

de 2018. Recuperat de https://www.vno-ncw.nl/forum/over-vier-jaar-wil-thierry-baudet-aan-de-formatietafelzitten.

Furedi, F. (2018). Populism and the European Culture Wars. The Conflict of Values Between Hungary and the EU. Londres: Routledge.

Globalist. (2018a, febrer 12). La ‘almirantiana’ Roberta Lombardi torna a parlare di fascismo buono”. Recuperat el 24

d'octubre de 2019. Recuperat de https://www.globalist.it/politics/2018/02/12/la-almirantiana-roberta-lombarditorna-

a-parlare-di-fascismo-buono-2019317.html.

Globalist. (2018b, febrer 4). Giorgia Meloni parla di Macerata e si supera: fascismo e razzismo non esistono. Recuperat

el 25 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.globalist.it/politics/2018/02/04/giorgia-meloni-parla-dimacerata-

e-si-supera-fascismo-e-razzismo-non-esistono-2018903.html.

Historisch Nieuwsblad. (2008, juny 9). Wilders gebruikt ‘besmet’ logo. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/10749/Wilders_gebruikt_’besmet’_logo.html.

Hooper, J. (2003, setembre 12). Mussolini Wasn’t That Bad, Says Berlusconi. The Guardian. Recuperat el 23 d'octubre

de 2018. Recuperat de https://www.theguardian.com/media/2003/sep/12/italy.pressandpublishing.

Il Fatto Quotidiano. (2018, febrer 5). Macerata, Salvini minimizza: ‘Nessun allarme fascismo’. Grasso: ‘Chi semina odio

raccoglie violenza’. Recuperat el 25 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/05/

macerata-salvini-minimizza-nessun-allarme-fascismo-grasso-chi-semina-odio-raccoglie-violenza/4137535/.

Il Messaggero. (2018, juliol 29). ‘Tanti nemici, tanto onore’. Salvini cita Mussolini ed è bufera politica”. Recuperat el

d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/salvini_mussolini_nemici_

onore-3884636.html.

La Repubblica. (2003, octubre 14). Noi come De Gasperi salvammo la democrazia. Recuperat el 22 d'octubre de 2018.

Recuperat de http://www.repubblica.it/2003/j/sezioni/politica/degasperi/degasperi/degasperi.html.

La Stampa. (2013, gener 11). Grillo ai militanti di Casa Pound: ‘Se lo volete, benvenuti nei 5 Stelle’. Recuperat el 25

d'octubre de 2018. Recuperat de http://www.lastampa.it/2013/01/11/italia/grillo-ai-militanti-di-casapound-selo-

volete-benvenuti-nei-stelle-QOhtlJXl8jg5qzKLGqErlN/pagina.html.

La Stampa. (2018, gener 14). ‘Nessuno ha fatto più di Mussolini in 20 anni’: frase choc dell’esponente Pd fiorentino.

Recuperat del 23 d'octubre de 2018. Recuperat de http://www.lastampa.it/2018/01/14/italia/nessuno-ha-fattopi-

di-mussolini-in-anni-frase-choc-dellesponente-pd-fiorentino-1a5JFRi5l8acvTtOpos7TM/pagina.html.

Lonigro, I. (2016, febrer 10). Foibe, Storace su Twitter: “La sinistra dimentica”. Ma nella foto sono gli italiani a fucilare

gli jugoslavi”. Il Fatto Quotidiano. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.ilfattoquotidiano.

it/2016/02/10/foibe-storace-su-twitter-la-sinistra-dimentica-ma-nella-foto-sono-gli-italiani-a-fucilare-glijugoslavi/

/.

Mammone, A. (2006). A Daily Revision of the Past: Fascism, Anti-Fascism, and Memory in Contemporary Italy.

Modern Italy, 11(2): 211-226.

Mammone, A. (2009). The Eternal Return? Faux Populism and Contemporarization of Neo-Fascism across Britain,

France and Italy. Journal of Contemporary European Studies, 17(2), 171-192.

McDougall, J. (2016, novembre 16). No, This Isn’t the 1930s – But Yes, This is Fascism. The Conversation. Recuperat

el 14 de setembre de 2018. Recuperat de https://theconversation.com/no-this-isnt-the-1930s-but-yes-this-isfascism-

Mény, Y. i Surel, Y. (2002). Democracies and the Populist Challenge. Basingstoke: Palgrave.

Moffitt, B. (2016). The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford, CA: Stanford

University Press.

Salvini ripete la bufala delle pensioni introdotte da Benito Mussolini. Giornalettismo.

Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.giornalettismo.com/archives/2647201/salvinipensioni-

mussolini-bufala.

Morgan, P. (2009). ‘I was there, too’: Memories of Victimhood in Wartime Italy. Modern Italy 14(2), 217-231.

Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Mudde, C. (2016, desembre 15). Can We Stop the Politics of Nostalgia that Have Dominated 2016? Newsweek.

Recuperat el 27 de setembre de 2019. Recuperat de https://www.newsweek.com/1950s-1930s-racism-us-europenostalgia-cas-mudde-531546.

Mudde, C. i Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Müller, J. W. (2017). What Is Populism? Londres: Penguin.

NPO Radio 1. (2017, març 17). Dit is de dag. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.nporadio1.

nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/400417-baudet-snapt-ophef-om-homeopatische-verdunning-niet.

NRC. (2013, setembre 26). PVV’ers in Tweede Kamer met omstreden Prinsenvlag. Recuperat el 24 d'octubre de

Recuperat de https://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/26/oranje-blanje-bleu-pvvers-in-tweede-kamer-metomstreden-

-a1306421.

NRC. (2016, juliol 19). ‘Meer Europese slaven in Noord-Afrika dan zwarte slaven in de VS’. Recuperat el 24 d'octubre

de 2018. Recuperat de https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/19/meer-europese-slaven-in-noord-afrika-danzwarte-

slaven-in-de-vs-3249915-a1512441.

Oudenampsen, M. (2019). De kruistocht van Geert Wilders. De PVV als vertolker van een nieuwe identiteitspolitiek.

En G. Voerman i K. Vossen (ed.), Wilder gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (105-128). Amsterdam:

Boom.

Pauw. (2017, març 10) .@thierrybaudet geeft na geharrewar toe dat zijn opmerking ‘homeopatische verdunning van

de Nederlandse bevolking’ slecht gekozen was” #penj [Tweet]. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de

https://twitter.com/pauwnl/status/840332276428750849.

Ruccia, G. (2013, febrer 7). Biancofiore in tv: ‘Mussolini? Un grande uomo della storia’”. Il Fatto Quotidiano. Recuperat

el 15 de febrer de 2018. Recuperat de https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/07/biancofiore-shock-in-tvmussolini-

grande-uomo-della-storia/220023/.

Ruccia, G. (2018, octubre 10). Salvini cita Mussolini: ‘Chi si ferma è perduto’. Gaffe di Alessandra Moretti (Pd):

‘È una bellissima frase’. Il Fatto Quotidiano. Recuperat el 25 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.

ilfattoquotidiano.it/2018/10/10/salvini-cita-mussolini-chi-si-ferma-e-perduto-gaffe-di-alessandra-moretti-pd-euna-

bellissima-frase/4682187/.

Sannino, C. i Vecchio, C. (2017, juny 23). M5s, i due padri fascisti antesignani del ‘vaffa’: il lessico familiare di Di

Maio e Di Battista. La Republica. Recuperat el 25 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.repubblica.it/

politica/2017/06/23/news/m5s_i_due_padri_fascisti_antesignani_del_vaffa_il_lessico_familiare_di_di_maio_e_

di_battista-168863929/.

Sofia, A. (2013, març 5). Roberta Lombardi e il fascismo che spacca il MoVimento 5 Stelle. Giornalettismo. Recuperat

el 16 d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.giornalettismo.com/archives/809999/roberta-lombardi-e-ilfascismo-

che-spacca-il-movimento-5-stelle.

Sowell, T. (2010, abril 27). Filtering History Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de http://jewishworldreview.

com/cols/sowell042710.php3#.W9gQ-dVKiUk.

Taggart, P. A. (2000). Populism. Buckingham: Open University Press.

The Economist. (2015, juny 23). How an old Dutch flag became a racist symbol. Recuperat el 24 d'octubre de 2018.

Recuperat de https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/06/22/how-an-old-dutch-flag-becamea-

racist-symbol.

Trouw. (2008, juny 10). Wilders woedend over vergelijking met NSB. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de

https://www.trouw.nl/home/wilders-woedend-over-vergelijking-met-nsb~aaba6af2/.

Trouw. (2017, novembre 6). Baudet vult het gat dat God heeft achtergelaten met een geloof in de natie. Recuperat el 24

d'octubre de 2018. Recuperat de https://www.trouw.nl/opinie/baudet-vult-het-gat-dat-god-heeft-achtergelatenmeteen-

geloof-in-de-natie~a55d9d182/.

Tweede Kamer. (2017, novembre 1). Meeting 16. Recuperat el 24 d'octubre de 2018. Recuperat de https://zoek.

officielebekendmakingen.nl/h-tk-20172018-16-3.html.

Vossen, K. (2017). The Power of Populism Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands. Londres: Routledge.

Wodak, R. (2015). The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. Londres: Sage.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.