Gerencialisme i ficció, o la ficció del gerencialisme: d’Ayn Rand a les novel·letes d’executius

Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez

Resum

Els llibres sobre management tenen per objectiu propagar teories de gestió noves entre directius i executius d’empreses, i representen un dels pilars del gerencialisme. Una de les manifestacions més peculiars n’és la ficció, és a dir, novel·les que se centren en històries de professionals de corporacions, en què aquests miren d’assolir l’excel·lència en els negocis per mitjà d’una tècnica gerencial. En aquest article, prestarem atenció a aquest gènere literari peculiar i poc explorat; no només plantejarem una anàlisi de les característiques i en descriurem els elements més significatius, sinó que, a més, mostrarem la influència estilística important que, sens dubte, han tingut les novel·les de la influent escriptora neoliberal Ayn Rand, autèntica precursora d’aquest tipus de narrativa.

Paraules clau

management, ficció, gerencialisme, Ayn Rand, literatura.

Referències

Alonso, L. E. i Fernández Rodríguez, C. J. (2006). El imaginario managerial: El discurso de la fluidez en la sociedad económica. Política y Sociedad, 43(2), 127-151.

Alonso, L. E. i Fernández Rodríguez, C. J. (2013). Los discursos del management: Una perspectiva crítica. Lan Harremanak, 28, 42-69.

Alvesson, M. i Willmott, H. (Ed.) (1992). Critical Management Studies. Londres: Sage.

Bajtin, M. (2003). Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI.

Barthes, R. (2000). Mitologías. Madrid: Siglo XXI.

Blanchard, K. i Johnson, S. (1983). El ejecutivo al minuto. Ciutat de Mèxic: Grijalbo.

Boltanski, L. i Chiapello, È. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.

Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Bourdieu, P. i Darbel A. (1969). L’amour de l’art. París: Minuit.

Bormann, E. (1983). Symbolic convergence: organizational communication and culture. En L. Putnam i M. Pacanowsky (ed.), Communication and organization: An interpretive approach (p. 99-122). Beverly Hills, CA: Sage, pp. 99-122.

Burns, J. (2010). Goddess of the Market: Ayn Rand and the American Right. Nova York: Oxford University Press.

Carrère, E. (2017). Conviene siempre tener un sitio donde ir. Barcelona: Anagrama.

Collins, D. (2000). Management Fads and Buzzwords. Londres: Routledge.

Collins, D. (2007). Narrating the Management Guru: In Search of Tom Peters. Londres: Routledge.

Cubeiro, J. C. (2003). La sensación de fluidez. Madrid: Prentice Hall.

DeMarco, T. (1997). Deadline: A novel about Project Management. Nova York: Dorset House Publishers.

Drucker, P. (2016). The Last of the Possible Worlds & The Temptation to Do Good: Two Novels by Peter Drucker. Philadelphia: Paul Dry Books.

Eagleton, T. (1993). Una introducción a la teoría literaria. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Eagleton, T. (2016). Cómo leer literatura. Barcelona: Península.

Fernández Rodríguez, C. J. (2007). El discurso del Management: tiempo y narración. Madrid: CIS.

Fernández Rodríguez, C. J. (2008). Management y sociedad en la obra de Peter Drucker. Revista internacional de sociología, 49, 195-218.

Gantman, E. (2005). Capitalism, Social Privilege and Managerial Ideologies. Aldershot: Ashgate.

Freedland, J. (10 d’abril de 2017). The New Age of Ayn Rand: How she Won over Trump and Silicon Valley. The Guardian. Recuperat de https://www.theguardian.com/books/2017/apr/10/new-age-ayn-rand-conquered-trumpwhite-house-silicon-valley

Freud, S. (1970). Psicología de las masas. Madrid: Alianza.

Freud, S. (1973). Introducción al narcisismo y otros ensayos. Madrid: Alianza.

Garland, D. (1999). Castigo y sociedad moderna: Un estudio de teoría social. Ciutat de Mèxic: Siglo XXI.

Geertz, C (1988). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Goldratt, E. i Cox, J. (1993). La meta: un proceso de mejora continua. Madrid: Díaz de Santos.

Hayek, F. (2005). Camino de servidumbre. Madrid: Alianza.

Heller, A. (2009). Ayn Rand and the World She Made. Nova York: Doubleday.

Huczynski, A. (1993). Management Gurus: What Makes them and How to Become one. Londres: Routledge.

Illouz, E. (2007). Intimidades congeladas: Las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Katz Editores.

Ipola, E (1982). Ideología y discurso populista. Ciutat de Mèxic: Folios.

Jackson, B. (2003). Gurús anglosajones: Verdades y mentiras. Barcelona: Ariel.

Jenks, C. (1993). Cultural Reproduction. Londres: Routledge.

Jones, G. S. (2014). Lenguajes de clase. Estudios sobre la clase obrera inglesa (1832-1982). Madrid: Siglo XXI.

Johnson, S. (2000). ¿Quién se ha llevado mi queso? Barcelona: Urano.

Lee, M. J. (1993). Consumer Culture Reborn. The Cultural Politics of Consumption. Londres: Routledge.

Lencioni, P. (2002). The Five Dysfunctions of a Team. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Lotman, Y. (1978). Estructura del texto artístico. Madrid: Istmo.

Lundin, S.; Paul, H. i Christensen, J. (2001). Fish! La eficacia de un equipo radica en su capacidad de motivación. Barcelona: Urano.

Keen, A. (2015). The internet is not the Answer. Londres: Atlantic Books.

McCann, D. i Stewart, J. (1997). Aesop’s Management Fables. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Micklethwait, J. i Wooldridge, A. (1998). La hora de los gurus: Visionarios y nuevos profetas de la gestión empresarial. Madrid: Alianza.

Patel, D. (2016). A Paperboy’s Fable: The 11 Principles of Success. Nova York: Post Hill Press.

Postman, N. (2016). Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del show business. Barcelona: La Tempestad.

Pozo, M. (coord.) (2017). RRelatos HHumanos. Barcelona: LID Editorial Empresarial.

Propp, V. (1981). Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos.

Rancière, J. (1997). La nuit des proletaires. Archives du rêve ouvrier. París: Pluriel/Hachette Littérature.

Rand, A. (2003). La rebelión de Atlas. Buenos Aires: Grito Sagrado.

Rand, A. (2004). El manantial. Buenos Aires: Grito Sagrado.

Ricoeur, P. (1975). Hermenéutica y estructuralismo. Buenos Aires: Megápolis.

Rovira Celma, Á. i Trías de Bes, F. (2004). La buena suerte: Claves de la prosperidad. Barcelona: Urano.

Salmon, C. (2008). Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Barcelona: Península.

Swanepoel, S. (2011). Surviving your Serengeti. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Walker, J. (1999). The Ayn Rand Cult. Chicago, IL: Open Court Publishing.

Weiss, G. (2012). Ayn Rand Nation: The Hidden Struggle for America’s soul. Nova York: St. Martin’s Press.

Williams, R. (1980). Marxismo y literatura. Barcelona: Península.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.