Gerencialisme universitari i publicació científica

Fernando Ampudia de Haro

Resum

L’objectiu de l’article és fer una aproximació al fenomen del gerencialisme universitari i i la relació que té amb el sistema de publicació científica. En el vessant acadèmic, l’adopció de tècniques i discursos associats a l’univers de la gestió inclou una visió específica sobre per què i com es publica, a més de la finalitat que cal donar a allò que s’ha publicat. Aquest treball explora el discurs que legitima tal visió i reconstrueix l’arquetip conductual i emocional que prescriu. Aquesta reconstrucció és possible a partir del material empíric que proporcionen diferents manuals, seminaris i cursos dirigits al professorat universitari amb la intenció de millorar-ne la productivitat publicadora. Per últim, es fa una reflexió crítica sobre les implicacions que aquest discurs i arquetip tenen en contextos acadèmics semiperifèrics en termes de producció i consum de coneixement científic.

Paraules clau

factor d’impacte (FI), carrera acadèmica, Norbert Elias, neoliberalisme, EC3metrics, Emerald, Springer.

Referències

Fonts primàries

Alkema, D. (2015). Springer Updates: E-books,Journals and Publishing Tips. Sessió de formació impartida a la Universitat d’Aveiro (Portugal), 7 de maig de 2015. Recuperat de http://portal.doc.ua.pt/formacao/springer_D.pdf

Baiget, T. i Torres-Salinas, D. (2013). Informe APEI sobre publicación en revistas científicas. Informe APEI 7. Gijón: Asociación Profesional de Especialistas en Información. Recuperat de http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf

Covey, S. (2003). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Buenos Aires: Paidós.

Hawkins, E. (2012). Publishing Scientific Research. Sessió de formació impartida a la Universitat d’Aveiro (Portugal), 17 d’abril de 2012. Recuperat de https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=15298

Toffolo, L. (2013). Guia para publicar. GCP – Guide to Getting Publishing. Sessió de formació impartida a la Universitat d’Aveiro (Portugal), 17 d’octubre de 2013. Recuperat de https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=15298

Torres-Salinas, D. (2013). Cómo publicar en revistas científicas de impacto: Consejos y reglas sobre publicación científica

(4a ed.). Granada: EC3metrics. Recuperat de https://ec3metrics.com/repositorio/

Fonts secundàries

Alatas, S. F. (2003). Academic Dependency and the Global Division of Labour in Social Sciences. Current Sociology,

(6), 599-613.

Alonso, L. E. i Fernández Rodríguez, C. J. (2012). El nuevo debate sobre el gerencialismo. ¿Innovación creativa o

maquiavelismo financiero? En L. E. Alonso i C. J. Rodríguez (ed.), La financiarización de las relaciones salariales:

Una perspectiva internacional (p. 104-126). Madrid: Los libros de la Catarata.

Alonso, L. E. i Fernández Rodríguez, C. J. (2013). Los discursos del management: Una perspectiva crítica. Lan

Harremanak. Revista de relaciones laborales, 28, 42-69.

Alvesson, M. (2012). Do we Have Something to Say? From Re-search to Roi-search and back Again. Organization,

(1), 79-90. doi: 10.1177/1350508412460996

Ampudia de Haro, F. (2017). O impacto de (não) ter impacto: Para uma sociologia crítica das publicações científicas.

Revista crítica de ciências sociais, 113, 83-106. doi: 10.4000/rccs.6659

Anderson, G. (2008). Mapping Academic Resistance in the Managerial University. Organization, 15(2), 251-270. doi:

1177/1350508407086583

Archambault, E. i Larivière, V. (2009). History of the Journal Impact Factor: Contingencies and Consequences.

Scientometrics, 79(3), 635-649.

Blagojevic, M. i Yair, G. (2010). The Catch 22 Syndrome of Social Scientists in the Semiperiphery. Exploratory

Sociological Observations. Sociologija, 52(4), 337-358.

Beigel, F. (2013). El sistema académico mundial y las perspectivas del conocimiento producido en la periferia.

Pensamiento universitario, 15, 15-34.

Bennett, K. (2014a). Introduction. The Political and Economic Infraestructure of Academic Practice: «The Semiperiphery»

as a Category for Social and Linguistic Analysis. En K. Bennett (ed.), The Semiperiphery of Academic Writing.

Discourses, Communities and Practices (p. 1-10). Londres: Palgrave MacMillan.

Bennett, K. (2014b). The «Butler» Syndrome: Academic Culture on the Semiperiphery. Revista Canaria de Estudios

Ingleses, 69, 155-171.

Berg, L. D., Huijbens, E. H. i Larsen, H. G. (2016). Producing Anxiety in the Neoliberal University. The Canadian

Geographer, 60(2), 168-180.

Bourdieu, P. (2008). Homo Academicus. Buenos Aires: Siglo XXI.

Burrows, R. (2012). Living with the h-index? Metric Assemblages in the Contemporary Academia. The Sociological

Review, 60(2), 355-372.

Cabral, J. (2007). Língua e hegemonia nas ciências sociais. Análise social, 182, 233-237.

Comissió de les Comunitats Europees (2005). Movilizar el capital intelectual de Europa: Crear las condiciones necesarias

para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa. Brussel·les: Comissió de les Comunitats Europees.

Chiapello, È. i Fairclough, N. (2002). Understanding the New Management Ideology: A Transdiciplinary Contribution

fron Critical Discourse and New Sociology of Capitalism. Discourse & Society, 13, 185-208.

De Angelis, M. i Harvie, D. (2009). Cognitive Capitalism and the Rat Race: How Capital Measures Immaterial Labour in British Universities. Historical Materialism, 17(3), 3-30.

De Marinis, P. (1999). Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaltianos (o un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo). En R. Ramos i F. García Selgas (ed.), Globalización, riesgo, reflexividad: Tres temas de la teoría social contemporánea (p. 73-103). Madrid: CIS.

DORA, Declaració de San Francisco sobre Avaluació Científica (2013). Proposal for Thomson Reuters to Modify the Journal Impact Factor. Recuperat de https://sfdora.org/read/

Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Madrid, Ciutat de Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Espeland, W. N. i Sauder, M. (2007). Rankings & Reactivity: How Public Measures Recreate Social World’s. American Journal of Sociology, 113(1), 1-40.

Fernández-Ríos, L. i Rodríguez-Díaz, J. (2014). The Impact Factor Style of Thinking: A New Theoretical Framework. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 154-160.

Fernández Rodríguez, C. J. (ed.) (2007a). Vigilar y organizar: Una introducción a los Cultural Management Studies.

Madrid: Siglo XXI.

Fernández Rodríguez, C. J. (2007b). El discurso del management: Tiempo y narración. Madrid: CIS.

Fernández-Savater (2016, febrer 19). Disciplinar la investigación, devaluar la docencia: cuando la universidad se vuelve empresa. Eldiario.es. Recuperat de http://www.eldiario.es/interferencias/Disciplinar-investigaciondevaluar-docencia-Universidad_6_486161402.html

Garfield, E. (2006). The History and Meaning of the Journal Impact Factor. The Journal of the American Medical Association, 295(1), 90-93.

Gómez, L. i Jódar, F. (2013). Ética y política en la universidad española: La evaluación de la investigación como tecnología de la subjetividad. Athenea digital: Revista de pensamiento e investigación social, 13(1), 81-98. doi:http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n1.1169

Goyanes, M. (2015). Hacia una investigación estandarizada. Observatorio (OBS) Journal, 9(3), 85-99. doi: http://dx.doi.org/10.7458/obs932015826

Hamel, R. E. (2007). The Dominance of English in the International Scientific Periodical Literature and the Future of Language Use in Science. AILA Review, 20, 53-71.

Heilbron, J. (2014). The Social Sciences as an Emerging Global Field. Current Sociology, 62(5), 685-703.

Herzog, B., Pecourt, J. i Hernández i Dobon, F. (2015). La dialéctica de la excelencia académica: De la evaluación a la medición de la actividad científica. Arxius de sociologia, 32, 69-82.

Hicks, D. i Potter, J. (1991). Sociology of Scientific Knowledge: A Reflexive Citation Analysis or Science Disciplines and Disciplining Science. Special Studies of Science, 23(3), 459-501.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., Ricjke, S. i Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520, 429-431.

Hyde, A., Clarke, M. i Drennan, J. (2013). The Changing Role of Academics and the Rise of Managerialism. En B. M. Kehm i U. Teichler (ed.), The Academic Profession in Europe: New Tasks and Challenges (p. 39-52). Heidelberg/Londres/Nova York: Springer.

Hyndess, B. (1997). Disertaciones sobre el poder: De Hobbes a Foucault. Madrid: Talasa.

Kehm, B. M. i U. Teichler, U. (ed.) (2013). The Academic Profession in Europe: New Tasks and Challenges. Heidelberg/Londres/Nova York: Springer.

Klikauer, T. (2015). What is Managerialism? Critical Sociology, 41(7-8), 1103-1119.

Larivière, V., Haustein, S. i Mongeon, P. (2015). The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLoS ONE, 10(6). doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

Marugán Pintos, B. i Cruces Aguilera, J. (2013). Fragmentación y precariedad en la Universidad. Sociología del trabajo, 78, 10-34.

Meriläinen, S., Tienari, J., Thomas, R. i Davies, A. (2008). Hegemonic Academic Practices: Experiences of Publishing from the Periphery. Organization, 15(4), 584-597. DOI: 10.1177/1350508408091008

McFarlane, B. i Cheng, M. (2008). Communism, Universalism and Disinteredness: Re-examining Contemporary Support Academics for Merton’s Scientific Norms. Journal of Academic Ethics, 6(1), 67-78.

Rose, N. i Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. The British Journal of Sociology, 43(2), 173-205.

Sádaba Rodíguez, I. (2014). El acceso abierto en ciencias sociales: Notas sociológicas sobre publicaciones, comunidades y campos. Argumentos de razón técnica, 17, 93-113.

Santiago, R., Carvalho, T. i Ferreira, A. (2013). As universidades portuguesas na senda da investigação empreendedora: Onde estão as diferenças? Análise social, 208, 594-620.

Strathern, M. (ed.) (2000). Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy. Londres / Nova York: Routledge.

Villasante, M. (2016, desembre 21). El profesor orquesta: Un modelo que lastra a la universidad española. El Mundo. Recuperat de http://www.elmundo.es/f5/campus/2016/12/21/585999eee2704e98698b45fc.html

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.