The city of València in the poetry of Vicent Andrés Estellés

Jordi Oviedo

Resum

This article reviews the relationship between the poetry of the Valencian writer Vicent Andrés Estellés and the city of València as a centre of a certain literary geography. Based on a corpus of the author’s poetic texts selected from the 1950s, we can see the evolution of València’s presence, with its different nuances and intensities, in Estellés’ poetry. Books such as Llibre de meravelles treat spaces in diverse ways: the streets and the city itself are associated with fulfilled or repressed desire, while interior spaces are linked to death and anxiety. Likewise, the sources of this relationship between poetry and the city, as well as the network upon which it is built, are also analysed. Thus, journalism and cinema—especially the latter—become the main cultural systems that comprise the poetry of urban spaces.

Paraules clau

València, Llibre de meravelles, urban poetry, literary geography, cinema and literature, Catalan poetry.

Text complet:

135-152 (English)

Referències

Aliaga, X. (2009). La ciudad que amaba los cines. Lars. Cultura y ciudad, 17, 71-75.

Andrés Estellés, V. (1979). Ofici permanent a la memòria de Joan Baptista Pesset, que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941. València: Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (1986). Obra completa 9. La lluna de colors. València: Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2014a). Ciutat a cau d’orella. In Obra completa revisada i (p. 65-112). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2014b). La nit. In Obra completa revisada i (p. 163-222). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2014c). Testimoni d’Horaci. In Obra completa revisada i (p. 261-290). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2014d). La clau que obri tots els panys. In Obra completa revisada i (p. 299-426). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2015a). El primer llibre de les èglogues. In Obra completa revisada ii (p. 79-114). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2015b). L’inventari clement. In Obra completa revisada ii (p. 115-160). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2015c). L’inventari clement de Gandia. In Obra completa revisada ii (p. 161-200). València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2015d). Llibre de meravelles. In Obra completa revisada ii (p. 221-322) València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2016). Obra completa revisada iii. València: Edicions Tres i Quatre.

Andrés Estellés, V. (2018). Quadern de 1962. Obra completa revisada v (p. 71-85). València: Edicions Tres i Quatre.

Baudelaire, Ch. (1957). Les fleurs du mal. Paris: Auguste Poulet-Malassis.

Bou, E. (2017). Irradiaciones. Estudios de literatura y cine. Barcelona: Calambur.

Calatrava, J. (2011). Fragmentos de ciudad. El París caleisdocópico de Walter Benjamin. Iluminaciones. Revista de arquitectura y pensamiento, 4, 11-32.

Cañas, D. (1994). El poeta y la ciudad. Nueva York y los escritores hispanos. Madrid: Cátedra.

Carbó, F. (2009). Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent Andrés Estellés en els anys cinquanta. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Carbó, F. (2014). La poesia de Vicent Andrés Estellés entre el 1952 i el 1958: de les homilies a les tenebres. In V. Andrés Estellés, Obra completa revisada i (p. 11-63). València: Edicions Tres i Quatre.

Carbó, F. (2016). Paraules invictes. Cinc estudis de poesia catalana del segle xx. València: Publicacions de la Universitat de València.

Carbó F. (2018). Els versos dels calaixos. Sobre Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés. València: Publicacions de la Universitat de València.

Casanova, E. (2003). Vicent Andrés Estellés: versaire i comunicador. In V. Mansanet (ed.), Vicent Andrés Estellés. Obra periodística (p. 35-53). València: Denes.

Cortés, S. (2002). Manuel Sanchis Guarner (1911-1981). Una vida per al diàleg. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Escrivà, M. J., and Sif, P. (2003). Ai, València! Poemes (1017-2002). Carcaixent: Edicions 96.

Even-Zohar, I. (1990). Polysystem Studies. Poetics Today, 11(1), 1-268.

Even-Zohar, I. (1999). Factores y dependencias en la Cultura. Una Revisión de la Teoría de los Polisistemas. In M. Iglesias (comp.) Teoría de los Polisistemas (p. 23-52). Madrid: Arco.

Fanés, F. (1981). Cifesa, la antorcha de los éxitos. València: Institució Alfons el Magnànim.

Fuster, J. (1954). Ciutat a cau d’orella, per V. A. Estellés. Pont blau, 19, 162-164.

Lotman, I. (2004). Símbolos de Petersburgo y problemas de semiótica urbana. Entretextos: Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, 4.

Mansanet, V. (2003). Vicent Andrés Estellés. Obra periodística. València: Denes.

Meseguer, Ll. (2013). Poesia i territori. In V. Salvador, and M. P. Saldanya (eds.), L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil (p. 615-652). València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Mira, I. (2015). La casa com a espai simbòlic en tres poemaris de Vicent Andrés Estellés. In Actes del XVIIè Col·loqui de l’AILLC (València, 2015) (p. 379-390). DOI: 10.2436/15.8090.01.29

Mira, I. (2018). El gir espacial en els estudis literaris catalans: una aplicació a Vicent Andrés Estellés. In E. Cutillas (coord.), Convergencia y transversalidad en humanidades Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017) (p. 37-42). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.

Mira, J. F. (2011). Territori, llengua, literatura, identitat. In Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat (p. 75-86). Girona: Curbet Edicions.

Oviedo, J. (2011). “Us diré els noms que duien el canelobre encés…” Els noms propis en els documents dels anys 50 i 60 a l’arxiu Vicent Andrés Estellés. Reduccions. Revista de poesia, 98/99, 264-273.

Oviedo, J. (2018). Els primers anys setanta en l’obra estellesiana: reescriptura, edició i maduresa literària. In V. Andrés Estellés, Obra completa revisada v (p. 7-60). València: Edicions Tres i Quatre.

Piquer, A. (2004). Mirar amb els ulls del cronista. El periodisme de Vicent Andrés Estellés. In F. Carbó,
E. Balaguer, and Ll. Meseguer (eds.), Vicent Andrés Estellés (p. 249-273). Alicante: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Piquer, A. (2008). Els noms en la poesia valenciana. In E. Casanova, and Ll. Valero (eds.), Col·loqui de la Societat d’Onomàstica d’Algemesí (p. 415-426). València: Denes.

Piquer, A. (2010). L’altra cultura estellesiana. In V. Salvador, A. Piquer, and D. P. Grau (eds.), Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés (p. 45-56). Alicante: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Salvador, V. (2000). Poesia, ciutat oberta. Incursions en el discurs poètic contemporani. València: Tàndem.

Sena, R. (2013). Els espectacles públics de la ciutat de València. La cartellera del segle xvi al xxi. València: Carena.

Simbor, V. (2005). El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Sòria, E. (2003). La ciutat viva. In M. J. Escrivà, and P. Sif (eds.), Ai, València! Poemes (1017-2002) (p. 7-21). Carcaixent: Edicions 96.

Tejedor, M. (2013). El libro de los cines de Valencia (1896-2014). València: Carena.

Welles, O. (1958). Ribbon of dreams. Acessed on the 1st of July 2018 at http://www.wellesnet.com/orson-welles-on-wide-screen-processes

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.