El París de Modiano: estratificació, sedimentació i esllavissades de terra

Clara Levy

Resum

L’obra literària de Patrick Modiano apareix com a inseparable de la ciutat de París, i més particularment del París de l’Ocupació alemanya: el mateix escriptor, els seus lectors, els seus crítics i fins i tot l’Acadèmia Sueca, que li va concedir el Premi Nobel el 2014, es manifesten unànimement d’acord sobre aquest punt. L’espai i el temps estan íntimament entrellaçats en Patrick Modiano, i, sovint, els seus textos connecten París amb el període històric de l’Ocupació, encara que la ciutat es recorre i es descriu literalment també en altres ocasions. Els mètodes estilístics de l’autor, que consisteixen a interconnectar l’espai i el temps i desdibuixar els límits cronològics, creen una imatge nebulosa i indecisa de la ciutat, en la qual, com en Dora Bruder, se superposen diverses capes de temps.

Paraules clau

Patrick Modiano, París, memòria, Ocupació, Dora Bruder.

Referències

Chevillard, E. (2 d’octubre de 2014). Patrick Modiano, créateur d’ambiance. Le Monde littéraire. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/10/02/createur-d-ambiance_4499467_3260.html

 

Cosnard, D. (1 de juny de 2015). Patrick Modiano: «Dora Bruder devient un symbole». Le Monde. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/06/01/patrick-modiano-dora-bruder-devient-un-symbole_4644883_3246.html

 

Dambre, M. (2010). Mémoires de fils et mélancolie bipolaire. L’esprit créateur, 50(4), 97-109.

 

Decout, M. (2015). Les intermittences du monde selon Patrick Modiano. Europe, 1038, 3-8.

 

Doiezie, M., i Chissey, J. (10 d’octubre de 2014). Patrick Modiano: le Paris retrouvé du Nobel. Le Figaro. Recuperat el 26 de setembre de 2017 http://www.lefigaro.fr/livres/2014/10/10/03005-20141010ARTFIG00319-patrick-modiano-le-paris-retrouve-du-nobel.php

 

Ducas, S. (2013). La littérature: à quel(s) prix. París: La Découverte.

 

Englund, P. (2014). L’annonce officielle du Prix Nobel pour Patrick Modiano. Recuperat el 14 de juny de 2018 de https://www.youtube.com/watch?v=lg1ix8qauGY

 

Enzine, J.-L. (1995). Patrick Modiano, l’homme du cadastre. Le Magazine Littéraire, 332, 63-64.

 

Franck-Dumas, E. (9 d’octubre de 2014). Alice Kaplan: on comprend l’oubli grâce à Modiano. Libération. Recuperat el 24 d’octubre de 2014 de http://next.liberation.fr/livres/2014/10/09/on-comprend-l-oubli-grace-a-modiano_1118522

 

Gallimard. (2014). Patrick Modiano. Recuperat el 24 d’octubre de 2014 de http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Patrick-Modiano

 

Kaprièlian, N. (10 de setembre de 2014). Modiano, beau Nobel. Les Inrocks. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de http://www.lesinrocks.com/2014/10/09/actualite/patrick-modiano-beau-nobel-11528937/

 

Kaprièlian, N. (26 d’octubre de 2014). Patrick Modiano, écrire pour réparer le passé. Les Inrocks. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de http://www.lesinrocks.com/2014/10/26/livres/lart-reparation-11529778/

 

Lecarme, J. (2015) Patrick Modiano. Medium, 42(1), 47-58.

 

Litsardaki, M. (2009). Les représentations de la ville dans l’œuvre de Modiano: mythe et intertexte. Tesalónica: Universitat Aristòtil de Tessalònica – Psifiothiki. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de http://invenio.lib.auth.gr/record/113534/ files/2009%20LITSARDAKI.pdf?version=1

 

Nobel Prize. (2017). Patrick Modiano. Facts. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2014/modiano/facts/

 

Modiano, P. (1977). Livret de famille. París: Gallimard

 

Modiano, P. (1997). Dora Bruder. París: Gallimard.

 

Modiano, P. (2015). Discours à l’Académie suédoise. París: Gallimard.

 

Schulte, A. (2012). Photographie et image en prose dans Dora Bruder de Patrick Modiano. Neophilologus, 96(4), 523-540.

 

Wikipedia (2017). Patrick Modiano. Recuperat el 26 de setembre de 2017 de https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Modiano

 

Zelinsky, Z. (2012). Présence urbaine et images maritimes chez Patrick Modiano. French Cultural Studies, 23(4), 358-365.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.