La ciutat i la memòria moral dels espais

Antoni Martí Monterde

Resum

L’objectiu d’aquest article és pensar la ciutat com un palimpsest en què la memòria moral, concepte clau en l’obra de Josep Pla, esdevé una categoria crítica a la llum de la qual es pot parlar de la Història de les ciutats des d’un punt de vista autobiogràfic.

Paraules clau

Josep Pla, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, literatura catalana, postguerra espanyola.

Referències

Andrés Estellés, V. (1971). Llibre de meravelles. València: 3i4.

 

Augé, M. (1992). Non‑lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. París: Seuil.

 

Delgado, M. (1999). El animal público. Barcelona: Anagrama.

 

Barthes, R. (2002 [1967]). Sémiologie et urbanisme. En Œuvres Complètes, II. París: Seuil.

 

Benjamin, W. (1991). Gesammelte Schriften, VI. Frankfurt: Suhrkamp Vg.

 

Benjamin, W. (2013). Infància a Berlín cap al 1900. Palma: Lleonard Muntaner.

 

Certeau, M. (1990). L’invention du quotidien. I. Arts de faire. París: Gallimard.

 

Fuster, J. (1962). El País Valenciano. Barcelona: Destino.

 

Gómez de la Serna, R. (1999 [1918]): Pombo. Madrid: Visor.

 

Martí Monterde, A. (2015). El far de Løndstrup. Assaig sobre la memòria moral dels espais. València: PUV.

 

Matas, À. (2006). Escriptura i ciutat dels signes. Literatures, 4, 61‑77.

 

Nora, P. (2011). Présent, nation, mémoire. París: Gallimard.

 

Nora, P. (1984‑1992). Les lieux de mémoire. París: Gallimard.

 

Pla, J. (1966). El quadern gris. Obra Completa 1. Barcelona: Destino.

 

Pla, J. (2004). El primer quadern gris. Dietaris 1918‑1919. Barcelona: Destino.

 

Porcel, B. (1967). Josep Pla y sus trabajos. Destino, 1545, 53.

 

Ricoeur, P. (2002). La mémoire, l’histoire, l’oubli. París: Seuil.

 

Serra, X. (2012). La tertúlia de Joan Fuster. Catarroja: Afers.

 

Stierle, K. (2001). La Capitale des signes. Paris et son discours. París: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

 

Winter, U. i Resina, J. R. (2005). Casa encantada. Lugares de la memoria en la España constitucional. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.