Ho van anomenar Transició. Alacant com a protagonista

Llum Quiñonero

Resum

Alacant, l’última ciutat republicana, va viure la dictadura sotmesa al règim, com el total de la ciutadania espanyola; la ciutat i la seua gent es van aferrar a l’aire que l’obertura econòmica dels anys seixanta hi va portar, especialment, amb l’arribada de turistes que posaven de manifest que a l’altre costat dels Pirineus la vida respirava una altra manera, amb drets i llibertats.

Referències

Barrachina, P. (1975). Ante la nueva etapa de la Historia. Boletín Oficial del Obispado de Orihuela-Alicante, 95

 

Comín, F., i Martín, P. (1999). Tabacalera y el estanco de tabaco en España. Madrid: Fundación Tabacalera.

 

Giménez, E. (31 de maig de 2012). Alicante en la Transición. Informacion.es. Recuperat el 30 de març de 2017 de http://www.diarioinformacion.com/arte-letras/2012/05/31/alicante-transicion/1259625.html

 

Moreno, F. (2011). La transición a la democracia en la provincia de Alicante. Alicante: Diputación Provincial de Alicante / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

 

Moreno, F. (s. d.). Fuerza Nueva y la extrema derecha. En F. Moreno, La Transición Democrática en Alicante. Recuperat el 29 de març de 2017 de https://archivodemocracia.ua.es/es/documentos/publicaciones/la-transicion-en-alicante/03-fuerza-nueva-cedade.pdf

 

Sanz, B. (2002). La represión masiva del movimiento universitario. 1968-1975. En B. Sanz, Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975 (p. 233-266). València: CCOO PV, FEIS i Albatros. Recuperat el 20 de març de 2017 de http://memorialuniversitario.com/wp-content/uploads/2011/04/rojos-y-demo%CC%81cratas.pdf

 

Vilches, J. (04 d’abril de 2017). «Operación Lucero»: El plan secreto para preparar la muerte de Franco. La Razón. Recuperat el 218 de novembre de 2017 de https://www.larazon.es/cultura/operacion-lucero--el-plan-secreto-para-preparar-la-muerte-de-franco-MO14839324

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.