El debat de la Universitat des del marc de l’agencialització de l’Espai Europeu d’Educació Superior: els punts de vista de Senén Barro i Vicent J. Martínez

Revista Debats

Resum

A continuació reproduïm les entrevistes a dos experts que reflexionen sobre els processos de canvi en l’educació superior en les últimes dècades i els reptes que s’han d’afrontar per a fomentar el desenvolupament econòmic i social i complir amb les missions institucionals de docència, investigació i transferència de coneixement.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.