Balanç dels canvis en la garantia de la qualitat en l’educació superior a Portugal entre 2007 i 2015

Cristina Sin, Orlanda Tavares, Alberto Amaral

Resum

Aquest article documenta l’evolució que ha tingut lloc a Portugal després de l’adopció del nou marc de garantia de la qualitat en l’educació superior en 2007. Els resultats més evidents de les operacions de la nova agència d’avaluació i acreditació de l’educació superior s’han observat principalment en l’àmbit de l’oferta d’ensenyaments. Les activitats d’acreditació han donat lloc, entre 2009 i 2015, a una reducció del 40 % de l’oferta inicial d’ensenyaments (Sin et al., 2016). Aquesta reducció s’ha sentit principalment en les institucions privades, la qual cosa demostra que la qualitat dels ensenyaments era un problema que afectava principalment el sector privat. Una altra conseqüència ha sigut un enfocament més formal i més sistemàtic entre les institucions pel que fa a la qualitat a través de la implementació de sistemes interns de garantia de la qualitat. Aquests
sistemes han estat impulsats per una lògica de prestació de comptes i no per una reflexió interna genuïna que involucrés totes les parts interessades i que podria conduir a la millora. Per aquesta raó, els acadèmics semblen percebre que el principal efecte de la garantia interna de qualitat en l’ensenyament i l’aprenentatge és negatiu, la qual cosa es deu principalment a l’augment de la burocràcia, mentre que els efectes positius són encara bastant modests.

Referències

Amaral, A., i Magalhães, A. (2007). Market Competition, Public Good and Institutional Governance. Higher Education Management and Policy, 19(1), 1-14.

 

Amaral, A., i Teixeira, P. (2000). The Rise and Fall of the Private Sector in Portuguese Higher Education. Higher Education Policy, 13(3), 245-266.

 

Amaral, A., Rosa, M. J., i Fonseca, M. (2013). The Portuguese Case: Can Institutions Move to Quality Enhancement? En R. Land, i G. Gordon (ed.), Enhancing Quality in Higher Education. International Perspectives (p. 141-152). Londres: Routledge.

 

Amaral, A. (2008). A reforma do ensino superior português. En A. Amaral (ed.), Políticas de ensino superior. Quatro temas em debate (p. 17-37). Lisboa: Conselho Nacional de Educação.

 

Baldwin, G. (1997). Quality assurance in Australian higher education: The case of Monash University. Quality in Higher Education, 3(1), 51-61.

 

Brennan, J. i Shah, T. (2000). Quality assessment and institutional change: experiences from 14 countries. Higher Education, 40(3), 331-49.

 

Cao, Y., i Li. X. (2014). Quality and Quality Assurance in Chinese Private Higher Education: A Multi-dimensional Analysis and a Proposed Framework. Quality Assurance in Education, 22(1), 65-87.

 

Cardoso, S., Tavares, O., i Sin, C. (2015a). The quality of teaching staff: higher education institutions’ compliance with the European Standards and Guidelines for Quality Assurance —the case of Portugal. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 27(3), 205-222. 

 

Cardoso, S., Videira, P., i Rosa, M. J. (2015b). On the road to regaining trust? The development of internal quality assurance systems in Portuguese Higher Education Institutions. Article presentat en CHER 28th Annual Conference, Lisboa, 7-9 setembre. 

 

Cartwright, M. J. (2007). The rhetoric and reality of ‘quality’ in higher education: an investigation into staff perceptions of quality in post 1992 universities. Quality Assurance in Education, 15(3), 287-301.

 

Decret llei 369/2007, de 5 de novembre, del Govern de Portugal. 

 

Decret llei 74/2006, de 24 de març, del Govern de Portugal.

 

Decret llei 115/2013, de 7 d’agost, del Govern de Portugal.

 

Decret llei 63/2016, de 13 de setembre, del Govern de Portugal.

 

ENQA. (2005). ENQA Report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Brussel·les: ENQA.

 

Espinoza, Ó., i González, L. E. (2013). Accreditation in Higher Education in Chile: Results and Consequences. Quality Assurance in Education, 21(1), 20-38.

 

Galbraith, K. (2003). Towards Quality Private Higher Education in Central and Eastern Europe. Higher Education in Europe, 28(4), 539-558.

 

Harvey, L., i Newton, J. (2007). Transforming quality evaluation: moving on. En D. F. Westerheijden, B. Stensaker, i M. J. Rosa (ed.), Quality Assurance in Higher Education. Trends in Regulation. Translation and Transformation (p. 25-45). Dordrecht: Springer.

 

Harvey, L., i Stensaker, B. (2008). Quality Culture: Understandings, Boundaries and Linkages. European Journal of Education, 43(4), 427-442.

 

Harvey, L., i Williams, J. (2010). Fifteen Years of Quality in Higher Education: (Part Two). Quality in Higher Education, 16(2), 81-113.

 

Haug, G. (2003). Quality Assurance/Accreditation in the Emerging European Higher Education Area: a possible scenario for the future. European Journal of Education, 38(3), 229-241.

 

Horsburgh, M. (1998). Quality monitoring in two institutions: A comparison. Quality in Higher Education, 4(2),
115-135.

 

Jeliazkova, M., i Westerheijden, D. F. (2002). Systemic Adaptation to a Changing Environment: Towards a Next Generation of Quality Assurance Models. Higher Education, 44(3-4), 433-448.

 

Llei 1/2003, de 6 de gener, del Govern de Portugal. Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior.

 

Neave, G., i Amaral, A. (2012). Introduction on Exceptionalism: The Nation, a Generation and Higher Education, Portugal 1974-2009. En G. Neave, i A. Amaral (ed.), Higher Education in Portugal 1974-2009 (p. 1-48). Dordrecht: Springer.

 

Newton, J. (2002). Views from below: academics coping with quality. Quality in Higher Education, 8(1), 39-61.

 

Sin, C. (2015). Teaching and learning: a journey from the margins to the core in European higher education policy. En A. Curaj, L. Matei, R. Pricopie, J. Salmi, i P. Scott (ed.), The European Higher Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies (p. 333-350). Dordrecht: Springer. 

 

Sin, C., Tavares, O., i Amaral, A. (2016). The impact of programme accreditation on Portuguese higher education provision. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-12. DOI 10.1080/02602938.2016.
1203860

 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussel·les: Bèlgica.

 

Tavares, O. (2013). Routes towards Portuguese higher education: students’ preferred or feasible choices? Educational Research, 55(1), 99-110.

 

Tavares, O., Sin, C., i Amaral, A. (2016a). Internal quality assurance systems in Portugal: what their strengths and weaknesses reveal. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41(7), 1049-1064.

 

Tavares, O., Sin, C., Amaral, A., i Videira, P. (2016b). Academics’ perceptions of the impact of internal quality assurance on teaching and learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-13. DOI: 0.1080/02602938.2016.1262326

 

Teixeira, P. (2012). The Changing Public-Private Mix in Higher Education: Analysing Portugal’s Apparent Exceptionalism. En G. Neave, i A. Amaral (ed.), Higher Education in Portugal 1974-2004: A Nation, a Generation (p. 307-328). Dordrecht: Springer.

 

Teixeira, P., i Amaral. A. (2007). Waiting for the Tide to Change? Strategies for Survival of Portuguese Private HEIs. Higher Education Quarterly, 61(2), 208-222.

 

Trow, M. (1974). Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education. En General Report on the Conference in Future Structures of Post-Secondary Education. París: Organisation for Economic Cooperation and Development

 

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.