L’estudiant com a client: un canvi de paradigma en l’educació superior

Javier Paricio Royo

Resum

Cada vegada amb major freqüència, es parla de l’estudiant universitari en termes de client o consumidor. Més enllà de la demanda d’una atenció adequada, la idea d’estudiant-client ens col·loca no solament davant una nova concepció de l’estudiant, sinó també davant un nou paradigma de l’educació superior. Són diversos els trets que caracteritzen aquest paradigma: un sistema universitari concebut com a mercat competitiu; la reputació i la imatge pública convertides en una prioritat institucional de les universitats, en la mesura que estan associades a la capacitat d’atracció de més i millors estudiants i a mecanismes de satisfacció d’aquests; titulacions contemplades com a inversions econòmiques personals, habitualment acompanyades amb taxes altes; currículums dissenyats com una formació professional d’alt nivell; sistemes de qualitat basats en el principi
de qualitat com a satisfacció del client, i tota una manera nova de concebre les relacions educatives entre estudiants i professorat. Tot aquest paradigma és ja una realitat en alguns països i, en molts altres, entre els quals Espanya, va obrint-se
pas progressivament. El present estudi fa una anàlisi d’aquest paradigma per mitjà d’una extensa revisió bibliogràfica de la recerca sobre els diferents factors que el caracteritzen i sobre el seu impacte en la qualitat dels processos d’aprenentatge i
la funció social de les universitats.

Referències

Alves, H., i Raposo, M. (2007). Conceptual Model of Student Satisfaction in Higher Education. Total Quality Management & Business Excellence, 18(5), 571-588.

 

Astin, A. W. (1970). How colleges are rated. Change, 2(1), 11-86.

 

Astin, A. W. (1977). Four Critical Years. Effects of College on Beliefs, Attitudes, and Knowledge. San Fancisco, California: Jossey-Bass Publishers, Inc.

 

Ballard, J. D. (2004). Academic standards and grade inflation: easily forgotten structural aspects of the equation. Phi Kappa Phi Forum, 84(4), 23.

 

Bastedo, M. N., i Bowman, N. A. (2010). U.S. News &World Report College Rankings: Modeling Institutional Effects on Organizational Reputation. American Journal of Education, 116(2), 163-183.

 

Bay, D., i Daniel, H. (2001). The Student Is Not the Customer—An Alternative Perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 11(1), 1-19.

 

Biggs, J. B., i Tang, C. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does (2a ed.). Philadelphia, Pa.: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

 

Binsardi, A., i Ekwulugo, F. (2003). International marketing of British education: research on the students’ perception and the UK market penetration. Marketing Intelligence & Planning, 21(5), 318-327.

 

Boza, A., i Toscano, M. (2012). Motivos, actitudes y estrategias de aprendizaje: aprendizaje motivado en alumnos universitarios. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16, 125-142.

 

Brown, R. M., i Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher Education, 58, 81-95.

 

Carlson, P. M., i Fleisher, M. S. (2002). Shifting realities in higher education: today’s business model threatens our academic excellence. International Journal of Public Administration, 25(9/10), 1097-1111.

 

Carretero Díaz, M. A. (2004). La calidad: a la búsqueda de la confianza perdida. Revista Complutense de Educación, 15(2), 521-560.

 

Centra, J. A. (2003). Will Teachers Receive Higher Student Evaluations by Giving Higher Grades and Less course Work. Research in Higher Education, 44(5), 495-518.

 

Chan, R. Y. (2016). Understanding the purpose of higher education: Examining the social and economic benefits for completing a college degree. Journal of Education Policy, Planning and Administration, 6(5), 1-40.

 

Clarke, M. (2002). Some guidelines for academic quality rankings. Higher Education in Europe, 27(4), 443-459.

 

Clayson, D. E., i Haley, D. A. (1990). Student Evaluations in Marketing: What is Actually being Measured? Journal of Marketing Education, 12(3), 9-17.

 

Clayson, D. E., i Haley, D. A. (2005). Marketing models in education: students as customers, products, or partners. Marketing Education Review, 15(1), 1-10.

 

Craig, D. D., i Lombardi, J. V. (2012). Measuring Research Performance. National and International Perspectives. En J. V. Lombardi, E. D. Phillips, C. W. Abbey, i D. D. Craig (ed.), The Top American Research Universities. 2012 Annual Report (p. 3-14). Tempe / Amherst: Center for Measuring University Performance at Arizona State University / University of Massachusetts.

 

Dale, S., i Krueger, A. (2002). Estimating the payoff to attending a more selective college: An application of selection on observables and unobservables. Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1491-1527.

 

Delucchi, M., i Korgen, K. (2002). «We’re the Customer-We Pay the Tuition»: Student Consumerism among Undergraduate Sociology Majors. Teaching Sociology, 30(1), 100-107.

 

Diamond, N., i Graham, H. D. (2000). How Should We Rate Research Universities? Change: The Magazine of Higher Learning, 32(4), 20-33.

 

Dill, D. D. (2003). Allowing the Market to Rule: The Case of the United States. Higher Education Quarterly, 57, 136-157.

 

Doherty, G. D. (1995). Quality assurance in higher education: a coat of many colours. Engineering Science & Education Journal, 4(6), 249-252.

 

Douglas, J., Douglas, A., i Barnes, B. (2006). Measuring student satisfaction at a UK university. Quality Assurance in Education, 14(3), 251-267.

 

Duque, L. C., i Weeks, J. R. (2010). Towards a model and methodology for assessing student learning outcomes and satisfaction. Quality Assurance in Education, 18(2), 84-105.

 

Eagle, L., i Brennan, R. (2007). Are students customers? TQM and marketing perspectives. Quality Assurance in Education, 15(1), 44-60.

 

Elliott, K. M., i Shin, D. (2002). Student Satisfaction: An alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(2), 197-209.

 

Eskildsen, J. K., Martensen, A., Grønholdt, L., i Kristensen, K. (1999). Benchmarking student satisfaction in higher education based on the ECSI methodology. Document presentat en la TQM for Higher Education Institutions Conference: Higher Education Institutions and the Issue of Total Quality, 30-31 August, Verona.

 

Fombrun, C. J. (1996). Reputation. Realizing Value from Corporate Image. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

 

Fombrun, C. J., i Riel, C. B. M. van (2003). Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations. Upper Saddle River, NJ: Financial Time Prentice-Hall Books.

 

Hall, D. (1996). How Useful Is the Concept of Total Quality Management to the University of the 90s? Journal of Further & Higher Education, 20(2), 20-30.

 

Hall, W. A. (2013). Consumerism and consumer complexity: Implications for university teaching and teaching evaluation. Nurse Education Today, 33, 720-723.

 

Harvey, L., i Knight, P. T. (1996). Transforming Higher Education. Buckingham / Bristol: The Society for Research into Higher Education / Open University Press.

 

Helgesen, Ø., i Nesset, E. (2007). Images, Satisfaction and Antecedents: Drivers of Student Loyalty? A Case Study of a Norwegian University College. Corporate Reputation Review, 10(1), 30-59.

 

Hill, Y., Lomas, L., i MacGregor, J. (2003). Students perceptions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 11(1), 15-20.

 

Houston, D. (2007). TQM and Higher Education: A Critical Systems Perspective on Fitness for Purpose. Quality in Higher Education, 13(1), 3-17.

 

Houston, D. (2008). Rethinking quality and improvement in higher education. Quality Assurance in Education, 16(1), 61-79.

 

Jackson, M. J., Helms, M. M., i Ahmadi, M. (2011). Quality as a gap analysis of college students’ expectations. Quality Assurance in Education, 19(4), 392-412.

 

James, R., i Coates, H. (2006). The context. Document presentat en el Student engagement. Measuring and enhancing engagement with learning. Symposium held on Monday and Tuesday 27 and 28 March 2006 at the Frederic Wallis House Conference Centre Lower Hutt, Nova Zelanda.

 

Jennings, J. M., i Angelo, T. (2006). Measuring student engagement in learning: promoting shared responsibility for quality outcomes. A call for leadership. Document presentat en el Student engagement. Measuring and enhancing engagement with learning. Symposium held on Monday and Tuesday 27 and 28 March 2006 at the Frederic Wallis House Conference Centre Lower Hutt, Nova Zelanda.

 

Jones, G. (2006). «I wish to register a complaint»: the growing complaints culture in higher education. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 10(3), 69-73.

 

Kandiko, C. B., i Mawer, M. (2013). Student expectations and perceptions of higher education. York: Quality Assurance Agency (QAA) / King’s College London.

 

Kanji, G. K., i Tambi, M. A. (1999). Total quality management in UK higher education institutions. Total Quality Management, 10(1), 129-153.

 

Kingston, P. W., i Smart, J. C. (1990). The Economic Payoff of Prestigious Colleges. En P. W. Kingston i L. S. Lewis (ed.), The High Status Track: Studies of Elite Schools and Stratification (p. 147-174). Nova York: State University of New York Press.

 

Kotler, P., i Fox, K. (1995). Strategic Marketing for Educational Institutions. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 

Kotzé, T. G., i du Plessis, P. J. (2003). Students as «co-producers» of education: a proposed model of student socialization and participation at tertiary institutions. Quality Assurance in Education, 11(4), 186-201.

 

Kuh, G. D., i Pascarella, E. T. (2004). What Does Institutional Selectivity Tell Us About Educational Quality. Change, 36(5), 52-58.

 

Litten, L. (1986). Perspectives on pricing. En D. Hossler (ed.), New Directions for Higher Education: No. 53. Managing College Enrollments (p. 15-33). San Francisco: Jossey Bass.

 

López Rupérez, F. (2003). La gestión de Calidad en Educación. Madrid: La Muralla.

 

Lowe, W. J. (2014, 9/4). Education is worth the investment. The Huffington Post. Recuperat el 23 de juny de 2017 de http://www.huffingtonpost.com/william-j-lowe/education-is-worth-the-in_b_5767518.html

 

Lumina Foundation and Gallup. (2014). What America needs to know about higher education redesign. Washington, DC: Lumina Foundation.

 

Mark, E. (2013). Student satisfaction and the customer focus in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(1), 2-10.

 

Marsh, H., i Roche, L. (1997). Making students’ evaluations of teaching effectiveness effective: The critical issues of validity, bias, and utility. American Psychologist, 52(11), 1187-1197.

 

Marsh, H. W. (2001). Distinguishing Between Good (Useful) and Bad Workloads on Students’ Evaluations of Teaching. American Educational Research Journal, 38(1), 38-103.

 

Marsh, H. W., i Roche, L. A. (2000). Effects of grading leniency and low workload on students’ evaluations of teaching: Popular myth, bias, validity, or innocent bystanders? Journal of Educational Psychology, 92(1), 202-228.

 

Mayor, C., Seoane, C., Linares, J., Carrillo, J., García Cañete, J., Andradas, C., et al. (2016). Barómetro Universidad-Sociedad 2016. Madrid: Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid.

 

McDonough, P. M., Antonio, A. L., i Horvat, E. M. (1997). College Choice as Capital Conversion and Investment: A New Model. Texas: Texas A&M University, Department of Educational Administration.

 

McDonough, P. M., Antonio, A. L., Walpole, M., i Pérez, L. X. (1998). College Rankings: Democratized College Knowledge for Whom? Research in Higher Education, 39(5), 513-537.

 

Mehrtens, I. (2016). Students, customers, partners? Recuperat el 27 d’octubre de 2016 de https://www.linkedin.com/pulse/students-customers-partners-ian-mehrtens

 

Monks, J., i Ehrenberg, R. G. (1999). The Impact of U.S. News & World Report College Rankings on Admissions Outcomes and Pricing Policies at Selective Private Institutions (NBER Working Paper Series No. 7227). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

 

Montgomery, L., i Canaan, J. (2004). Conceptualizing Higher Education Students as Social Actors in A Globalizing World: A Special Issue. International Journal of Qualitative Studies in Education, 17(6), 739-748.

 

Munteanu, C., Ceobanu, C., Bobalca, C., i Anton, O. (2010). An analysis of customer satisfaction in a higher education context. International Journal of Public Sector Management, 23, 124-140.

 

New York Times Editors (2010, 3 de gener). Are they students? Or «customers»? The student as cash cow. The New York Times. Recuperat el 23 de juny de 2017 de http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2010/01/03/are-they-students-or-customers/#mark 

 

Noel-Levitz. (s/d). Student Satisfaction Inventory™ (SSI). Recuperat el 30 de setembre de 2014 de https://www.noellevitz.com/student-retention-solutions/satisfaction-priorities-assessments/student-satisfaction-inventory

 

OIA (Office of the Independent Adjudicator for Higher Education) (2015). Annual Report 2015. Berkshire: Office of the Independent Adjudicator for Higher Education.

 

Petruzzellis, L., D’Uggento, A. M., i Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality, 16(4), 349-364.

 

Pryor, J. H., Eagan, K., Blake, L. P., Hurtado, S., Berdan, J., i Case, M. H. (2012). The American Freshman: National Norms Fall 2012. Los Angeles: Higher Education Research Institute (HERI) at University of California.

 

Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2a ed.). Londres / Nova York: Routledge/Falmer.

 

Ramsden, P. (2008). The  Future  of  Higher  Education:  Teaching  and  the  Student  Experience. Londres: Higher Education Academy.

 

Regev, T. (2007). Imperfect Information, Self-Selection and the Market for Higher Education. San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco.

 

Rolfe, H. (2002). Students’ demands and expectations in an age of reduced financial support: the perspectives of lecturers in four English universities. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(2), 171-182.

 

Sevier, R. A. (1996). Those important things: what every college president needs to know about marketing and student recruiting. College & University, 71(4), 9-16.

 

Sirvanci, M. (1996). Are Students the True Customers of Higher Education? Quality Progress, 29(10), 99-102.

 

Stuhmcke, A. (2001). Grievance handling in Australian universities: the case of the university ombudsman and the dean of students. Journal of Higher Education Policy and Management, 23(2), 181-189.

 

Suriá, R., Villegas, E., Rosser, A., i Rebollo, J. (2012). Motivación y expectativas de los estudiantes universitarios sobre su carrera universitaria. Ponencia presentada en las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: La participación y el compromiso de la comunidad universitaria, Alacant.

 

Trout, P. A. (1997). Disengaged Students and the Decline of Academic Standards. Academic Questions, 10, 46-56.

 

Volkwein, J. F., i Sweitzer, K. V. (2006). Institutional Prestige and Reputation among Research Universities and Liberal Arts Colleges. Research in Higher Education, 47(2), 129-148.

 

Wiers-Jenssen, J., Stensaker, B., i Grøgaard, J. B. (2002). Student Satisfaction: Towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in Higher Education, 8(2), 183-195.

 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., i Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations. Nova York: The Free Press.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.