Europeïtzació i in(ter)dependència de Catalunya

Luis Moreno

Resum

La Unió Europea ha ultrapassat moltes de les velles prerrogatives de la independència nacional westfaliana, incorporant la rellevant funció de la interdependència entre els seus estats membres. A l’interior d’aquests darrers hi ha comunitats subestatals que reclamen simultàniament més autogovern i més Europa. L’objectiu últim de tals processos polítics en el Vell Continent és fer
congruent i consistent la subsidiarietat territorial amb l’autonomia política en el marc de la legislació i les institucions europees. La primera part d’aquest article es concentra en la idea d’una unió cada vegada més estreta a Europa basada en la implementació de la subsidiarietat territorial, juntament amb la rendició de comptes democràtica d’una governança multinivell, la fi última de la qual és
preservar el Model Social Europeu. La segona part il·lustra alguns de tals desafiaments amb una anàlisi del significat d’independència que s’ha desenvolupat en una nació sense estat com Catalunya. En el conjunt d’Espanya, l’absència d’acomodament territorial, al costat d’una llarga dicotomia centre-perifèria de llarg recorregut, han donat pas en els últims temps a estratègies secessionistes
del nacionalisme català. En l’última secció del text es pondera la manera com el desenvolupament d’un localisme cosmopolita pot optimitzar en el context global la independència i interdependència de nacions sense estat com Catalunya.

Paraules clau

Catalunya, europeïtzació, independència, governança multinivell, localisme cosmopolita, subsidiarietat.

Referències

Banting, K., i Kymlicka, W. (2006). Multiculturalism and the welfare state. Recognition and redistribution in contemporary democracies. Oxford: Oxford University Press.

 

Berg, L. (2007). Multi-level Europeans. The Influence of Territorial Attachments on Political Trust and Welfare Attitudes. Göteborg: Göteborgs universitet.

 

Colino, C. (2012). Devolution-Max á la Basque: a model for a Scotland within the UK? Research Paper 4/2012. Recuperat el 3 d’abril de 2017 del David Hume Institute, Edimburg: http://www.davidhumeinstitute.com/wp-content/uploads/2012/01/Research-Paper‑4‑2012-Colino.pdf

 

Comissió Europea (2013). Combating tax fraud and evasion. Commission contribution to the European Council of 22 May 2013. Recuperat el 7 de gener de 2017 de http://ec.europa. eu/europe2020/pdf/tax_en.pdf

 

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. Nova York, NY: Wiley.

 

Faist, T. (2001). Social Citizenship in the European Union: Nested Membership. Journal of Common Market Studies, 39(1), 37‑58. DOI: 10.1111/1468‑5965.00275

 

Ferrera, M. (2008). Solidarity beyond the nation-state? Reflections on the European experience. En O. Cramme i P. Diamond (ed.), Social Justice in a Global Age (p. 177‑194). Cambridge: Polity Press.

 

Gagnon, A. G. (2009). The Case for Multinational Federalism: Beyond the all-encompassing nation. Londres: Routledge.

 

Glazer, N., i Moynihan, D. P. (1963). Beyond the Melting Pot. Cambridge, DT.: MIT / Harvard University Press.

 

Gould, C. C. (2007). Transnational solidarities. Journal of Social Philosophy, 38(1), 148‑164. DOI: 10.1111/j.1467‑9833.2007.00371.x

 

Hicks, A., i Swank, D. H. (1992). Political institutions and Welfare Spending in Industrialized Countries, 1960‑82. American Political Science Review, 86(3), 658‑674. DOI: 10.2307/1964129

 

Hooghe, L., i Marks, G. (2001). Multi-level Governance and European Integration. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

 

Jeffery, C. (2009). Devolution, Public Attitudes and Social Citizenship. En S. L. Greer (ed.), Devolution and Social Citizenship in the United Kingdom (p. 73‑96). Bristol: Policy Press.

 

Kazepov, I. (2008). The subsidiarization of social policies: Actors, processes and impacts. European Societies, 10(2), 247‑273. DOI: 10.1080/14616690701835337

 

Keating, M. (2001). Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era. Oxford: Oxford University Press.

 

Loughlin, J. (2007). Reconfiguring the State: Trends in Territorial Governance in European States. Regional and Federal Studies, 17(4), 385‑403. DOI: 10.1080/13597560701691912

 

Moreno, L. (1986). Decentralisation in Britain and Spain: The cases of Scotland and Catalonia. Tesi doctoral. Edimburg, National Library of Scotland.

 

Moreno, L. (1997). La federalización de España. Poder político y territorio. Madrid: Siglo XXI.

 

Moreno, L. (2000). Localismo cosmopolita y mesogobiernos, Claves de Razón Práctica, 100, 38‑43. 

 

Moreno, L. (2004). Identidades múltiples y mesocomunidades globales. En F. Morata, G. Lachapelle i S. Paquin (ed.), Globalización, gobernanza e identidades (p. 229‑252). Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer.

 

Moreno, L. (2003). Europeanisation, Mesogovernments and Safety Nets. European Journal of Political Research 42(2), 185‑199. DOI: 10.1111/1475‑6765.00083

 

Moreno, L. (2012). La Europa asocial. Crisis y Estado del Bienestar. Barcelona: Península.

 

Moreno, L. (2014). An increase in those in Catalonia with an exclusive Catalan identity has strengthened claims for secession from Spain. LSE Europpblog. Recuperat el 15 d’abril de 2014 de http://bit.ly/ZAkmnb

 

Moreno, L., i McEwen, N. (2005). Exploring the territorial politics of welfare. En N. McEwen, i L. Moreno (ed.), The Territorial Politics of Welfare (p. 1‑40). Londres: Routledge.

 

Norris, P. (2000). Global Governance and Cosmopolitan Citizens. En J. S. Nye, i J. Donahue (ed.), Governance in a Globalizing World (p. 155‑177). Washington, DC: Brookings Institution Press.

 

Obinger, H., Leibfried, S., i Castles, F. G. (2005). Federalism and the welfare state. New World and Europeanexperiences. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Piattoni, S. (2010). The Theory of Multilevel Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. Oxford: Oxford University Press.

 

Requejo, F., i Nagel, K. J. (2011). Federalism beyond Federations. Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe. Londres: Routledge.

 

Rodden, J. (2003). Reviving Leviathan: fiscal federalism and the growth of government. International Organization, 57(4), 695‑729. DOI: 10+10170S0020818303574021

 

Rothstein, B. (2015). Solidarity, Diversity and the Quality of Government. Ponència presentada en la reunió anual de l’American Political Science Association, San Francisco, 11 de setembre del 2015.

 

Schaeffer, M. (2013). Ethnic diversity, public goods provision and social cohesion: Lessons from an inconclusive literature, WZB Discussion Paper, SP VI 2013‑103. Recuperat el 18 d’abril de 2017 de http://hdl.handle.net/10419/86148

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.