Un passeig pel Saló dels Passos Perduts: l’evolució del debat territorial a Catalunya

Toni Rodon, Marc Sanjaume-Calvet

Resum

Fa anys que el debat territorial ocupa un lloc preeminent en les discussions polítiques del nostre país i tant la ciutadania com la classe política s’han vist immerses en un debat intens. El procés sobiranista a Catalunya, però també les reivindicacions d’altres territoris, han sacsejat la qüestió nacional i territorial i han obligat els partits a moure fitxa en les seves propostes per a acomodar
les diferents demandes plurinacionals i de descentralització territorial. Aquest article pretén oferir una perspectiva en el temps de com la ciutadania i els partits han modulat la seva posició en l’aspecte territorial i nacional a Catalunya. A través de l’anàlisi de dades d’enquesta i de les propostes que han ofert els partits en els seus programes electorals, es pretén il·lustrar quina ha estat la magnitud del canvi i en quina direcció ha anat. Amb tot, l’article finalitza dibuixant els escenaris que s’obren de cara al futur del model territorial de l’Estat espanyol i els punts de coincidència i desacord més profund entre els diferents actors.

Paraules clau

descentralització, plurinacionalitat, opinió pública, partits, enquestes, independència.

Referències

Barberá, O., Barrio, A., i Rodríguez, J. (2009). Cambios políticos y evolución de partidos en Cataluña (1995‑2007). WP, 277. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

 

Barrio, A. (2014). Convergència i Unió, del nacionalismo moderado al secesionismo: cambio de posición de los partidos nacionalistas y sistema de gobierno multinivel. WP, 330. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

 

CDC (1996). El nacionalisme català als inicis del segle XXI. En Xè Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya, l’Hospitalet, novembre del 1996.

 

CiU (2010). Eleccions nacionals, 2010. Programa de govern, projecte de país. Barcelona: CiU.

 

CiU (2012). Programa electoral 2012. Catalunya 2020. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://php.inefc.net/observatori/fitxers_pujats_GECOS/2012_parlament_CIU.pdf

 

CSQP (2015). El programa de la gent. Catalunya Sí que es Pot. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://catalunyasiqueespot.cat/wp-content/uploads/2015/09/CATSIQUESPOT_programa_10-Definitiu‑2015‑9‑11.pdf

 

Culla, J. B. (ed.). (2000). El Pal de paller: Convergència democràtica de Catalunya (1974‑2000). Barcelona: Pòrtic.

 

CUP (2012). CUP – Alternativa d’Esquerres. Candidatura al Parlament de Catalunya a les eleccions del 25 de novembre del 2012. Recuperat el 3 d’abril de 2017 de http://www.vilaweb.cat/media/continguts/000/052/905/905.pdf

 

CUP (2015). Programa Polític Plebiscitari per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015. CUP. Crida constituent. Recuperat el 3 d’abril de 2017 de http://cup.cat/sites/default/files/programa_plebiscitari_de_la_cup_crida_constituent_el_full_de_ruta.pdf

 

ERC (1991). La Catalunya que volem. En XVIIè Congrés d’Esquerra Republicana de Catalunya.

 

ERC (2006). Programa 2006_territori. Un territori viu per un país viu. Recuperat el 3 d’abril de 2017 de https://studylib.es/doc/7484061/untitled---diario-sur

 

ERC (2010). Programa electoral. Eleccions Parlament de Catalunya 2010. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de https://issuu.com/unxicdetot/docs/programa-eleccions-al-parlament‑2010

 

ERC (2012). Un nou país per a tothom. Eleccions 2012 al Parlament de Catalunya. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://www.archivoelectoral.org/documentos/un-nou-pais-per-a-tothom/521

 

Guibernau, M. (2010). El Nacionalisme català: franquisme, transició i democràcia. Barcelona: Pòrtic.

 

Guinjoan, M., Rodon, T., i Sanjaume-Calvet, M. (2013). Catalunya, un pas endavant. Barcelona: Angle Editorial.

 

Guinjoan, M., i Rodon, T. (2016). Catalonia at the crossroads: Analysis of the increasing support for secession. En X. Cuadras (ed.), Catalonia: A New Independent State in Europe? A Debate on Secession within the European Union (p. 20‑61). Londres / Nova York: Routledge.

 

Hernández, E., i Kriesi, H. (2016). The electoral consequences of the financial and economic crisis in Europe. European Journal of Political Research, 55, 203‑224.

 

Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A. H., Chapman-Osterkatz, S., Niedzwiecki, S., i Shair-Rosenfield, S. (2016) Measuring regional authority. A postfunctionalist theory of governance, vol. 1. Oxford: Oxford University Press.

 

ICV (2006). Un programa per modernitzar Catalunya. Programa electoral d’ICV-EUiA. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://www.iniciativa.cat/sites/default/files/2006_programa_autonomiques.pdf

 

ICV (2010). Esquerra, ecologia, llibertat. Programa. Eleccions al Parlament de Catalunya 2010. Recuperat el 3 d’abril de 2017 de http://www.iniciativa.cat/sites/default/files/programa_0.pdf

 

Junts pel Sí (2015). Programa electoral. Junts pel Sí. Compromís per la llibertat. Recuperat el 5 d’abril de 2017 de http://www.esquerra.cat/partit/programes/c2015_programa.pdf

 

Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catarroja: Afers.

 

Lo Cascio, P. (2016). El Procés i el final d’un cicle polític. Espill, 51, 26‑46.

 

Medina, L. (2014). Més partits i més polarització. Els canvis en la competència electoral a Catalunya. Institut de Ciències Polítiques i Socials, 5, 1‑9.

 

Montero, J. R., i Font, J. (1991). El voto dual: lealtad y transferencias de votos en las elecciones autonómicas. En Equip de Sociologia Electoral (ed.), L’electorat català a les eleccions autonòmiques de 1988. Opinions, actituds i comportaments. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

 

Muñoz, J., i Tormos, R. (2015). Economic expectations and support for secession in Catalonia: between causality and rationalization. European Political Science Review, 7(2), 315‑341.

 

Orriols, L., i Rodon, T. (2016) The 2015 Catalan election: the independence bid at the polls. South European Society and Politics, 21(3), 359‑381.

 

Padró-Solanet, A., i Colomer, J. M. (1992). Modelos espaciales y temas de campaña. El caso de las elecciones autonómicas de Cataluña de 1992. Revista de Estudios Políticos, 78, 131‑159.

 

Pallarés, F., i Font, J. (1994). Las elecciones autonómicas en Cataluña (1980‑1992). En P. del Castillo (coord.), Comportamiento político y electoral (p. 221‑274). Madrid: CIS.

 

Pallarés, F. (1994). Las elecciones autonómicas en España: 1980‑1992. Comportamiento político y electoral. Madrid: CIS.

 

PSC (2012). Programa electoral 2012. Recuperat el 5 d’abril de 2017 de http://www.socialistes.cat/programa-electoral

 

PSC (2015). El nostre compromís. Solucions justes i acordades. Programa electoral del PSC per a les eleccions catalanes del 27 de setembre de 2015. Recuperat el 4 d’abril de 2017 de http://studylib.es/doc/4520230/programa-electoral‑27s--ca-

 

Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, BOPC 390 (2012). Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://www.parlament.cat/document/bopc/52047.pdf

 

Riba, C. (2008). El comportament electoral dual a Catalunya. Eines per a l’esquerra, 5, 13‑30.

 

Ribera, C. (22 d’agost de 2010). Independència? Primer cal treure el país del sot. El Punt Avui. Recuperat el 10 d’abril de 2017 de http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/208990-qindependencia-primer-cal-treure-el-pais-del-sotq.html

 

Riera, P. (2009). L’evolució del vot dual a Catalunya. Working paper, 278. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

 

Rodon, T. (2015). Una visió geogràfica de la independència de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.

 

Rodon, T. (2015b). El miratge de l’autogovern. El sistema autonòmic en perspectiva comparada. Barcelona: Fundació Josep Irla.

 

Sanjaume-Calvet, M. (2015). Federalismo pluralismo nacional y autodeterminaciónón: la acomodación de Cataluña y Quebec. En J. Cagiao., i V. Martin (ed.), Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán (p. 151‑188). París: Le Manuscrit (Auctoritas).

 

Thomassen, J., i Ham, C. van.(2014). Failing Political Representation or a Change in Kind? Models of Representation and Empirical Trends in Europe. West European Politics, 37(2), 400‑419.

 

Viver, C. (2011). L’impacte de la crisi econòmica global en el sistema de descentralització a Espanya. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 13, 146‑185.

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.