Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc

Igor Calzada

Resum

Aquest article compara els casos de tres petites nacions ciutat-regionals sense estat: Escòcia, Catalunya i el País Basc, després de setembre de 2014. Des del referèndum sobre la independència d’Escòcia, cada cas, segons el seu context particular, s’ha desenvolupat de manera diferent en l’experimentació democràtica i deliberativa del «dret a decidir» el seu futur més enllà dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència: el Regne Unit i Espanya. Recentment, el referèndum del Brexit ha provocat un debat més profund sobre la manera en la qual les demandes regionals i polítiques d’aquests casos poden reajustar les estructures fixes dels estats (pluri)nacio(nals) i, fins i tot, advocar per algun tipus d’europeïtzació. Aquest article, que es basa en un programa de recerca més ampli en què es comparen els casos de més ciutats-regionals, anomenat «Benchmarking City-Regions», defensa que les diferències entre els tres casos són dignes d’esment. Encara més significatius són els diversos mitjans que tenen per a acomodar trajectòries estratègiques per a l’autodeterminació, diferents i descentralitzadores, mitjançant processos d’innovació política que s’estan esdevenint entre respostes generalitzades de metropolitanització com a signe distintiu d’un model cada vegada més creixent d’urbanitat postnacional en la Unió Europea. D’aquesta manera, l’article examina les qüestions següents: En quina mesura es pareixen els punts de partida dels nivells de descentralització intel·ligent de cada cas? Quins són els escenaris polítics possibles per a aquests casos com a resultat de les estratègies de descentralització o recentralització dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència? Quins són els processos estratègics d’innovació política en cada cas? Finalment, aquest article pretén comparar com han avançat estratègicament Escòcia, Catalunya i el País Basc per a anar més enllà dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència dins d’un nou model geopolític europeu que podem anomenar urbanitat postnacional mitjançant la descentralització, i fins i tot la independència, en termes metropolitans concrets.

Paraules clau

dret a decidir, innovació política, petites nacions ciutat-regionals sense estat, descentralització intel·ligent, autodeterminació, experimentació democràtica.

Referències

Agnew, J. (2015). Unbundled territoriality and regional politics. Territory, Politics, Governance, 3(2), 119‑123. DOI: 10.1080/21622671.2015.1031580

 

Avery, G. (2014). Independentism and the European Union (Policy brief). Brussel·les: European Policy Centre.

 

Alcantara, C., Broschek, J., i Nelles, J. (2015). Rethinking Multilevel Governance as an Instance of Multilevel Politics: A Conceptual Strategy. Territory, Politics, Governance, 4(1), 33‑51. DOI: 10.1080/21622671.2015.1047897

 

Barber, B. (2013). If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities. New Haven: Yale University Press.

 

Barceló, M., Corretja, M., González, A., López, J., i Vilajosana, J. M. (2015). El derecho a decidir: Teoría y práctica de un nuevo derecho. Atelier: Barcelona.

 

Basta, K. (2015). Whatever the result of the Catalan elections, both Catalonia and Spain are now entering uncharted territory. Recuperat el 2 d’abril de 2017 de http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/09/22/whatever-the-result-of-the-catalan-elections-both-catalonia-and-spain-are-now-entering-uncharted-territory  

 

BBC News (2014). Scotland Decides – Scotland Votes No. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://www.bbc.co.uk/news/events/scotland-decides/results

 

BBC (1955). The Land of the Basques by Orson Wells [vídeo]. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de https://www.youtube.com/watch?v=hJlKx3NPuts

 

BBC Radio 4 (2015). The Invention of Spain. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://www.bbc.co.uk/programmes/b01nk276

 

Bourne, A. K. (2014). Europeanization and Secession: The Cases of Catalonia and Scotland. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 13(3), 94‑120. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2014/Bourne.pdf 

 

Brenner, N. (2009). Open questions on state rescaling. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2, 123‑139. DOI: 10.1093/cjres/rsp002

 

Brenner, N. (2014). Implosions / Explosions. Berlin: Jovis. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://urbantheorylab.net/about/

 

Cagiao, J., i Ferraiulo, G. (2016). El encaje constitucional del derecho a decidir: un enfoque polémico. Madrid: Catarata.

 

Calzada, I. (2014). The Right to Decide in Democracy between Recentralisation and Independence: Scotland, Catalonia and the Basque Country. Regions, 296(4), 7‑8. DOI: 10.1080/13673882.2014.11431613

 

Calzada, I. (2015a). Benchmarking Future City-Regions beyond Nation-States. Regional Studies Regional Science, 2(1), 350‑361. DOI: 10.1080/21681376.2015.1046908. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de www.cityregions.org

 

Calzada, I. (2015b). Postindependence. Sant Sebastià: Translokal Academic Entrepreneurship.

 

Calzada, I. (2017). Benchmarking City-Regions. Regions and Cities Series. Londres / Nova York: Routledge. Treball en preparació.

 

Calzada, I., i Bildarratz, J. (ed.). (2015). Political Innovation: Constitutional Change, Self-Government, The Right To Decide & Independence. Sant Sebastià: Translokal Academic Entrepreneurship.

 

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell.

 

Colomb, C., Bakke, K., i Tomaney, J. (2014). Shaping the Territory in Scotland, Catalonia and Flanders (Document de treball, 5). Londres: UCL European Institute. 

 

Connolly, C. K. (2013). Independence in Europe: Secession, Sovereignty and the European Union (Report for the US Department of Justice). Duke Journal of Comparative & International Law, 24, 51‑105. 

 

Corijn, E. (2009). Urbanity as a Political Project: Towards Post-national European Cities. En L. Kong, i J. O’Connor (ed.), Creative Economies, Creative Cities: Asian-European Perspectives, GeoJournal Library, 98,DOI: 10.1007/978‑1‑4020‑9949‑6_13

 

Crameri, K. (2015). Do Catalans have ‘the right to decide’? Secession, legitimacy and democracy in twenty-first century Europe. Global Discourse, 6(3), 423‑439. DOI: 10.1080/23269995.2015.1083326

 

Friend, J. W. (2012). Stateless Nations: Western European Regional Nationalisms and the Old Nations. Palgrave: Macmillan.

 

Geoghegan, P. (2015). The People’s Referendum: Why Scotland Will Never Be the Same Again. Edimburg: Luath Press Limited.

 

Goodwin, M., Jones, M., i Jones, R. (2012). Rescaling the State: Devolution and the geographies of economic governance. Manchester: Manchester University Press.

 

Guibernau, M. (2013). Secessionism in Catalonia: After Democracy. Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics, 12(4), 368‑393. DOI: 10.1080/17449057.2013.843245

 

Harrison, J. (2010). Networks of connectivity, territorial fragmentation, uneven development: the new politics of city-regionalism. Political Geography, 29(1), 17‑27.

 

Hazell, R. (2015). Devolution and the Future of the Union. Londres: The Constitution Unit – UCL.

 

Hennig, B. D., i Calzada, I. (2015). In Focus: Regions between Recentralisation and Independence. Political Insight. 6(1), 20‑21. DOI: 10.1111/2041‑9066.12083

 

Herrschel, T. (2014). Cities, State and Globalisation: City-Regional Governance in Europe and North America. Oxon: Routledge.

 

Herrschel, T. (2015). The Metropolitanisation of Nationality? City-regions, autonomy and the territorial state. Politics in Spires. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://politicsinspires.org/metropolitanisation-nationality-city-regions-autonomy-territorial-state 

 

Herszenhorn, D. M, i Burchard, H. von der (24 de gener del 2017). President of Catalonia Vows to Go Ahead With Independence Vote. Politico. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://www.politico.eu/article/president-of-catalonia-vows-to-go-ahead-with-independence-vote-referendum-spain 

 

Jonas, A., i Moisio, S. (2016). City regionalism as geopolitical processes: A new framework for analysis. Progress in Human Geography, 1‑21. DOI: 10.1177/0309132516679897

 

Katz, B., i Bradley, J. (2013). The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy. Washington, D. C: Brookings Institution Press.

 

Kay, J. (2009). The economics of small states. Edimburg: David Hume Institute.

 

Keating, M. (2017). Contesting European regions. Regional Studies, 51(1), 9‑18. DOI: 10.1080/00343404.2016.1227777

 

Keating, M. (2001). Plurinational Democracy. Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era. Oxford: Oxford University Press.

 

Keating, M., i Harvey, M. (2014). Small Nation in a Big World: What Scotland Can Learn. Edimburg: Luath Press.

 

Keating, M. (1999). The Politics of Modern Europe: The State and Political Authority in the Major Democracies. Cheltenham: Edward Elgar.

 

Khanna, P. (2016). Connectography: Mapping the Global Network Revolution. Londres: Weidenfeld & Nicholson.

 

Martí, D., i Cetrà, D. (2016). The 2015 Catalan election: a de facto referendum on independence? Regional & Federal Studies, 26(1), 117‑119. DOI: 10.1080/13597566.2016.1145116

 

Moncusí, A. (2016). ¿Comunidades imaginadas a contracorriente? La proyección política de los nacionalismos, en cuestión. Debats. Revista de cultura, poder i societat, 130(1), 19‑30.

 

Moreno, L. (2015). Catalonia’s in(ter)dependence and Europeanization (Document de treball, 7). Madrid: Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) CSIC. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/2015/2015_07_ippwp_moreno.pdf

 

Moreno, L. (2016). Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Politics. Regional & Federal Studies, 26(2). DOI: 10.1080/13597566.2016.1157072

 

Morgan, K. J. (2013). The Rise of Metropolitics: Urban Governance in the Age of the City-Region. En N. Bradford i A. Bramwell (ed.), Governing Urban Economies: Innovation and Inclusion in Canadian City-Regions (p. 297‑318). Toronto: University of Toronto Press.

 

Muro, D., i Vlaskamp, M. C. (2016). How do prospects of EU membership influence support for secession? A survey experiment in Catalonia and Scotland. West European Politics, 39(6), 1115‑1138. DOI: 10.1080/01402382.2016.1149993

 

OECD (2015). The Metropolitan Century. Understanding Urbanisation and its Consequences. París: OECD Publishing. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://dx.doi.org/10.1787/9789264228733-en

 

Ohmae, K. (1995). The End of the Nation State. Londres: HarperCollins Publishers.

 

Park, B. G. (2017). New spatial readings of the state. Territory, Politics, Governance, 5(1), 1‑4. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de https://doi.org/10.1080/21622671.2016.1275755

 

Passi, A., i Metzger, J. (2017). Foregrounding the region. Regional Studies, 51(1), 19‑30. DOI: 10.1080/00343404.2016.1239818

 

Politics in Spires. (2015). Between Independence & Re-Centralisation: Political Innovation in an Age of Devolution. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://politicsinspires.org/independence-re-centralisation-political-innovation-age-devolution/  

 

Requejo, F. (2015). National Pluralism, Recognition, Federalism and Secession (or Hegel was a clever guy). En A. Gagnon, S. Keil, i S. Mueller (ed.), Understanding Federalism and Federation (p. 157‑176). Londres: Ashgate.

 

The Economist (19 de novembre de 2016). The New Nationalism. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de http://www.economist.com/news/leaders/21710249-his-call-put-america-first-donald-trump-latest-recruit-dangerous 

 

Sassen, S. (2002). Towards post-national and denationalized citizenship. En E. F. Isin, i B. S. Turner, Handbook of citizenship studies (p. 277‑292). Londres: SAGE Publications. DOI: 10.4135/9781848608276.n17

 

Scott, A. (2001). Global City-Regions. En A. Scott (ed.), Global City-Regions: Trends, Theory, Policy (p. 11‑30). Oxford: Oxford University Press.

 

Serrano, I. (2013). Just a matter of identity? Support for independence in Catalonia. Regional & Federal Studies, 23(5), 523‑545. DOI: 10.1080/13597566.2013.775945

 

Uriarte, P. L. (2015). El Concierto Económico Vasco: Una visión personal. Concierto Plus.

 

Washington Post. (2017). Independence movements are a sign of European strength, not discord. Recuperat el 15 d’abril de 2017 de https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/28/independence-movements-are-a-sign-of-european-strength-not-discord/?utm_term=.7214613574cf

 

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.