Debats indexada a l’Emergent Sources Citation Index (ESCI)

Debats. Revista de cultura, poder i societat inclosa a l’Emergent Sources Citation Index (ESCI) de Clarivate Analytics


Debats. Revista de cultura, poder i societat ha estat inclosa a la prestigiosa base Emergent Sources Citation Index (ESCI) de Clarivate Analytics, i serà avaluada de cara a la seva inclusió en altres productes i serveis de Clarivate. Volem agrair al Consell de Redacció i el Consell Científic, als coordinadors dels monogràfics, als autors, als revisors anònims i als lectors per ajudar-nos a l’assoliment d’aquesta important fita. Continuarem treballant per augmentar qualitat, la visibilitat i impacte internacional de la revista.


http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0212-0585