Contacte de la revista

Adreça postal

Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació / Diputació de València

Carrer Corona, 36 / 46003 València

Tel. 96 388 31 69 / Fax 96 388 31 70

E-mail: secretaria.debats@dival.es

Contacte principal

Joaquim Rius
Debats. Revista de cultura, poder i societat
Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació / Diputació de València

Carrer Corona, 36 / 46003 València

Tel. 96 388 31 69 / Fax 96 388 31 70

E-mail: secretaria.debats@dival.es


Telèfon: 96 388 31 69
Correu electrònic: joaquim.rius@uv.es

Contacte de suport

Verònica Gisbert
Correu electrònic: veronica.gisbert@uv.es