Debats. Revista de cultura, poder i societat

Debats. Revista de cultura, poder i societat, fundada el 1982, és publicada per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i de Recerca. Diputació de València amb la voluntat de promoure els debats contemporanis sobre les relacions entre la cultura, el poder i la societat des d'una perspectiva àmplia i multidisciplinària integrant la perspectiva de las ciències socials i els estudis culturals. Actualment, la revista Debats està indexada a Emerging Sources Citation Index i a Scopus.


Imatge per a la pàgina inicial de la revista

Vol. 3 (2018): Annual Review 3

Taula de continguts

SPECIAL ISSUE 1

Other transitions: forgotten alternative stories and experiences of resistance to the hegemonic narratives of the transition to democracy
Josepa Cucó Giner, Joaquim Rius-Ulldemolins
Josepa Cucó Giner
Jordi Borja
Pilar Toboso
Jaime Pastor Verdú
Benjamín Tejerina
Arnaud Dolidier
Pere J. Beneyto Calatayud
Ernest García

SPECIAL ISSUE 2

Maria Patricio-Mulero
Jordi Oviedo
Jesús Perís
Antoni Martí Monterde
Joan Ramon Resina
Roxana Nadim
Bernat Padró Nieto
Clara levy
Ricardo Klein
Orfeo Balboa
Maria Patricio-Mulero